przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu Dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku

ZMIANY:
2020-03-03 13:51:06: Dodano plik IMG_20200303_0001.pdf
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę 3 wydzielonych powierzchni po 1 m2 znajdujących się na parterze hallu dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu Dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  19 - go marca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest:
Dzierżawa 3 wydzielonych powierzchni, po 1 m2, znajdujących się na parterze hallu dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1,2,3, przeznaczonych do umieszczenia 3 automatów vendingowych do sprzedaży słodyczy i napoi.
 
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Zainteresowani mogą obejrzeć wydzielone powierzchnie, stanowiące przedmiot przetargu w dniach 17,18 marca 2020 r po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 516491241 z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku. Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7,                   w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich powierzchni objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
 
Data składania ofert:
2020-03-18 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-18 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-03-03 13:42:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-03-03 13:42:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2020-03-03 13:51:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. lokalizacja automatu vendingowego 712.49 KbPlik pdf

Rejestr zmian