Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do odbierania i transportu odpadów komunalnych, stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka - samochód ciężarowy marki MAN o numerze rejestracyjnym RSA 02018

ZMIANY:
2017-05-15 09:43:27: Dodano plik Przetarg MAN.pdf
BURMISTRZ MIASTA SANOKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu  specjalistycznego przeznaczonego do odbierania i transportu odpadów komunalnych, stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
Nazwa sprzedającego:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki MAN o numerze rejestracyjnym RSA 02018.
 
            Dane identyfikacyjne pojazdu:
 
Marka:             MAN
Model:            12.180 TGL E5 12.0t
Wersja:            12.180 BB
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Opis rodzaju pojazdu:            Śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych
Nr rejestracyjny: RSA 02018
Rok produkcji:            2010
Stan:                używany
Nr INFO-EKSPERT: 148-01961
Nr identyfikacyjny (VIN):     WMAN15ZZ3BY255833
Data pierwszej rejestracji:      2010/12/29
Wskazanie drogomierza:        36145 km
Kolor powłoki lakierowej kabiny:     Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita: 11990kg
Rodzaj zabudowy:     Pojemnik MWM SK-1 bez opończy
Rodzaj kabiny:           Krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / skrzynia biegów:         2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej /tylnej /Rozstaw osi:        Resory/resory/3600 mm
Rodzaj silnika:            Z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika:       4580 ccm /132kW (179KM)
Doładowanie:             Turbosprężarka z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 4/rzędowy
Norma spalin: Euro 5
 
 
 
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- Zabudowa MWM SK-1
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- Hamulec silnikowy
- Komputer pokładowy
- Obrotomierz
- System hamulcowy elektroniczny RBS
- Tachograf
- Wspomaganie układu kierowniczego
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektr.
- Radioodtwarzacz
- Szyby regulowane elektr.
 
Cena wywoławcza netto: 115.400,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy, czterysta złotych 00/100).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 31.05.2017r. o godz. 1000 w pokoju nr 33 Urzędu Miasta w Sanoku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 78/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r., w terminie do dnia 30.05.2017r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki MAN. Nie otwierać przed dniem 31.05.2017r. godz. 1000
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 3.500,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.05.2017r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
 
Pozostałe informacje:
 1. Samochód można oglądać w dniach od 16.05.2017r. do 26.05.2017r. w godz. 1000-1400, na terenie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, przy budynku „G”.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną dodatkowo przeprowadzone negocjacje cenowe.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.
 
Osoby do kontaktów:
Gmina Miasta Sanoka - Anna Kwolek tel. 134663579
      Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku -
       – Wiesław Pielech tel. 134647847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
 
 
……………………………….……………                       …………., dnia ………..……                               
(imię i nazwisko)                                                                    
……………………………….……………                                    
 (adres)
……………………………….……………
 (PESEL/NIP)
……………………………….……………
 
 (telefon kontaktowy)
 
OFERTA
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki MAN, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu ciężarowego marki MAN o numerze rejestracyjnym RSA 02018 za
Kwotę netto ……………………………………………………………………………………
VAT ……………………………………………………………………………………………
Kwotę brutto ……………………………………………………………………………………
Słownie brutto …………………………………………………………………………………..
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
 
…………………………………………..
(podpis oferenta)
 
 
 
BURMISTRZ MIASTA SANOKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu  specjalistycznego przeznaczonego do odbierania i transportu odpadów komunalnych, stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
Nazwa sprzedającego:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki MAN o numerze rejestracyjnym RSA 02018.
 
            Dane identyfikacyjne pojazdu:
 
Marka:             MAN
Model:            12.180 TGL E5 12.0t
Wersja:            12.180 BB
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Opis rodzaju pojazdu:            Śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych
Nr rejestracyjny: RSA 02018
Rok produkcji:            2010
Stan:                używany
Nr INFO-EKSPERT: 148-01961
Nr identyfikacyjny (VIN):     WMAN15ZZ3BY255833
Data pierwszej rejestracji:      2010/12/29
Wskazanie drogomierza:        36145 km
Kolor powłoki lakierowej kabiny:     Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita: 11990kg
Rodzaj zabudowy:     Pojemnik MWM SK-1 bez opończy
Rodzaj kabiny:           Krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / skrzynia biegów:         2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej /tylnej /Rozstaw osi:        Resory/resory/3600 mm
Rodzaj silnika:            Z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika:       4580 ccm /132kW (179KM)
Doładowanie:             Turbosprężarka z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 4/rzędowy
Norma spalin: Euro 5
 
 
 
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- Zabudowa MWM SK-1
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- Hamulec silnikowy
- Komputer pokładowy
- Obrotomierz
- System hamulcowy elektroniczny RBS
- Tachograf
- Wspomaganie układu kierowniczego
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektr.
- Radioodtwarzacz
- Szyby regulowane elektr.
 
Cena wywoławcza netto: 115.400,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy, czterysta złotych 00/100).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 31.05.2017r. o godz. 1000 w pokoju nr 33 Urzędu Miasta w Sanoku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 78/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r., w terminie do dnia 30.05.2017r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki MAN. Nie otwierać przed dniem 31.05.2017r. godz. 1000
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 3.500,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.05.2017r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
 
Pozostałe informacje:
 1. Samochód można oglądać w dniach od 16.05.2017r. do 26.05.2017r. w godz. 1000-1400, na terenie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, przy budynku „G”.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną dodatkowo przeprowadzone negocjacje cenowe.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.
 
Osoby do kontaktów:
Gmina Miasta Sanoka - Anna Kwolek tel. 134663579
      Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku -
       – Wiesław Pielech tel. 134647847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
 
 
……………………………….……………                       …………., dnia ………..……                               
(imię i nazwisko)                                                                    
……………………………….……………                                    
 (adres)
……………………………….……………
 (PESEL/NIP)
……………………………….……………
 
 (telefon kontaktowy)
 
OFERTA
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki MAN, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu ciężarowego marki MAN o numerze rejestracyjnym RSA 02018 za
Kwotę netto ……………………………………………………………………………………
VAT ……………………………………………………………………………………………
Kwotę brutto ……………………………………………………………………………………
Słownie brutto …………………………………………………………………………………..
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
 
…………………………………………..
(podpis oferenta)
 
 
 
Data składania ofert:
2017-05-30 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-30 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2017-05-15 09:38:00
PublikującyPiotr Kutiak 2017-06-01 09:38:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2017-05-15 09:43:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg MAN 203.84 KbPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2018r. 08:27:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.