OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Sanoka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) odwołuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Przetarg wyznaczony był na dzień 16.02.2018 r. na godzinę 900 tj. dz. 688/12 o powierzchni 0,1056 ha położona w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Sosnowej, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00081124/6. Przetarg miał się odbyć w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, Sala Herbowa nr 64.
Przyczyną odwołania przetargu jest przebieg sieci wodociągu przez w/w działkę, który znacznie ogranicza możliwość zabudowy. Fakt ten nie został uwzględniony w operacie szacunkowym.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka (www.bip.um.sanok.pl).
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-02-02 08:31:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-02-02 08:31:00

Rejestr zmian