Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: biurowej, usługowej

ZMIANY:
2019-02-06 10:39:06: Przeniesiono do Archiwum
2019-02-06 10:39:06: Przeniesiono do archiwum

Przetarg  nieograniczony

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: biurowej, usługowej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 23 - go maja 2018 r. o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:                   
 
1. przy ul. Jagiellońskiej 33 w Sanoku  
Lokal o łącznej powierzchni: 44,87 m2, składający się z trzech pomieszczeń, i wc.
Branża ograniczona: biurowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową ,wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 3.40 zł/m2
Wadium: 152,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa złote 60/100).

UWAGA!!!

Wadium za lokal położony przy ul. Jagiellońskiej 33 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   22 - go maja 2018 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 22 - go maja 2018 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT  
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 21 i 22 maja 2018 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Jagiellońskiej 33 Sanoku łącznie z udostępnieniem  go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej  przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.

Data składania ofert:
2018-05-22 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-22 15:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2018-04-30 14:01:00
PublikującyKinga Czekańska 2018-04-30 14:01:00
Modyfikował(a) Kinga Czekańska 2019-02-06 10:39:06

Rejestr zmian