Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 23 - go stycznia 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 

  1. przy ul. Sienkiewicza 2 w Sanoku         

Lokal o łącznej powierzchni: 71,85 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, zaplecza magazynowego i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 24,20 zł/m2 
Wadium: 1.738,80 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści osiem złotych 80/100).
 

  1. przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 74,49 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 9,80 zł/m2
Wadium: 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100).
 

  1. przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku                          

Lokal o łącznej powierzchni: 125,11 m2, składający się z pięciu pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 12,90 zł/m2
Wadium: 1.613,90 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzynaście złotych 90/100).
 

  1. przy ul. Jagiellońskiej 47/4 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 44,55 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc. oraz zaplecza magazynowego.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 17,20 zł/m2
Wadium: 766,30 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100).

 

  1. przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 86,70 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie etażowe.
Cena wywoławcza 26,10 zł/m2
Wadium: 2.262.90 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 90/100).
 

UWAGA!!!

Wadium za lokale położone przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 14, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. 3 Maja 1 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   22 - go stycznia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 22 – go stycznia 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 21 i 22 stycznia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 14, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. 3 Maja 1 Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2019-01-22 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-22 15:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-01-08 14:53:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-01-08 14:53:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2019r. 13:20:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.