Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: przemysłowej, handlowej, usługowej, spożywczej

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: przemysłowej, handlowej, usługowej, spożywczej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 20 - go lutego 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:                        
 

  1. przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku                             

Lokal o łącznej powierzchni: 86,70 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan. oraz  centralne ogrzewanie etażowe.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza 21,00 zł/m2
Wadium: 1.820.70 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych 70/100).
 

  1. przy ul. Kościuszki 9 w Sanoku   

Lokal o łącznej powierzchni: 19,41 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 52,00 zł/m2
Wadium: 1.009,30 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięć złotych 30/100).
 

  1. przy ul. Rynek 5 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 71,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Branża przemysłowa, handlowa, usługowa, spożywcza z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Cena wywoławcza: 22,40 zł/m2
Wadium: 1.609,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 60/100).
 

  1. przy ul. 3 Maja 4 w Sanoku          

Lokal o łącznej powierzchni: 22,60 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Branża: przemysłowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz wod.kan.
Cena wywoławcza: 26,50 zł/m2
Wadium: 598,90 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100).
 
UWAGA!!!
W lokalu przy ul. Kościuszki 9 o powierzchni 19,41 m2 znajduje się wewnętrzna zabudowa kasy stanowiąca własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczona do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, zabudowa zostanie usunięta.

UWAGA!!!
Wadium za lokale położone przy ul. 3 Maja 1, ul. Kościuszki 9, ul. Rynek 5, ul. 3 Maja 4 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 19 - go lutego 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 19 - go lutego 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 18 i 19 lutego 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. 3 Maja 1, ul. Kościuszki 9, ul. Rynek 5, ul. 3 Maja 4 w Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Data składania ofert:
2019-02-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-19 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-02-06 10:05:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-02-06 10:05:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2019r. 23:55:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.