Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku

 
 

PRZETARG    NIEOGRANICZONY

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na

dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65           w Sanoku oznaczonych numerem:
 
branża: dowolna
 
 
 
45. pow. użytkowa:11,20 m2
46. pow. użytkowa:10,70 m2
51. pow. użytkowa: 11,20 m2
52. pow. użytkowa: 10,70 m2
53. pow. użytkowa: 10,70 m2
54. pow. użytkowa: 10,70 m2
55. pow. użytkowa: 10,70 m2
56. pow. użytkowa: 11,20 m2
69. pow. użytkowa: 10,70 m2
70. pow. użytkowa: 10,70 m2
71. pow. użytkowa: 10,70 m2
75. pow. użytkowa: 11,20 m2
76. pow. użytkowa: 10,70 m2
77. pow. użytkowa: 10,70 m2
78. pow. użytkowa: 10,70 m2
79. pow. użytkowa: 11,20 m2
80. pow. użytkowa: 10,70 m2
 
 
Cena wywoławcza za m2 kiosku handlowego w branży dowolnej przy ul. Lipińskiego wynosi: 1,00 zł.
Wadium za poszczególny kiosk przy ul. Lipińskiego  w Sanoku oznaczony nr:
 
45 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
46 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
51 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
52 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
53 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
54 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
55 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
56 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
69 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
70 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
71 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
75 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
76 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
77 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
78 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
79 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 (słownie: jedenaście złotych 20/100),
80 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
 
Wadium należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 9 - go kwietnia 2019 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2019 r do godziny 1500.
 
Uwaga !!!
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu   10 kwietnia  2019 r.   o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 Sala Herbowa.
Kioski  zostaną udostępnione do oglądania w dniach: 8 i 9 kwietnia 2019 r. po wcześniejszym (nr telefonu: 46-512-91) telefonicznym uzgodnieniu z Administratorem obiektu, tj. Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 22.
 
W celu obejrzenia kiosków należy zgłosić się do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Konarskiego 22.
Informacji o przetargu udziela  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 7  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do  kiosków objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za kiosk handlowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych     w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZETARG    NIEOGRANICZONY

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na

dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65           w Sanoku oznaczonych numerem:
 
branża: dowolna
 
 
 
45. pow. użytkowa:11,20 m2
46. pow. użytkowa:10,70 m2
51. pow. użytkowa: 11,20 m2
52. pow. użytkowa: 10,70 m2
53. pow. użytkowa: 10,70 m2
54. pow. użytkowa: 10,70 m2
55. pow. użytkowa: 10,70 m2
56. pow. użytkowa: 11,20 m2
69. pow. użytkowa: 10,70 m2
70. pow. użytkowa: 10,70 m2
71. pow. użytkowa: 10,70 m2
75. pow. użytkowa: 11,20 m2
76. pow. użytkowa: 10,70 m2
77. pow. użytkowa: 10,70 m2
78. pow. użytkowa: 10,70 m2
79. pow. użytkowa: 11,20 m2
80. pow. użytkowa: 10,70 m2
 
 
Cena wywoławcza za m2 kiosku handlowego w branży dowolnej przy ul. Lipińskiego wynosi: 1,00 zł.
Wadium za poszczególny kiosk przy ul. Lipińskiego  w Sanoku oznaczony nr:
 
45 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
46 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
51 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
52 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
53 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
54 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
55 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
56 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
69 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
70 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
71 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
75 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 zł (słownie: jedenaście złotych 20/100),
76 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
77 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
78 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
79 o powierzchni 11,20 m2 wynosi:11,20 (słownie: jedenaście złotych 20/100),
80 o powierzchni 10,70 m2 wynosi:10,70 zł (słownie: dziesięć złotych 70/100),
 
Wadium należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia: 9 - go kwietnia 2019 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2019 r do godziny 1500.
 
Uwaga !!!
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu   10 kwietnia  2019 r.   o godzinie 10 00
 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 Sala Herbowa.
Kioski  zostaną udostępnione do oglądania w dniach: 8 i 9 kwietnia 2019 r. po wcześniejszym (nr telefonu: 46-512-91) telefonicznym uzgodnieniu z Administratorem obiektu, tj. Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 22.
 
W celu obejrzenia kiosków należy zgłosić się do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Konarskiego 22.
Informacji o przetargu udziela  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 7  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do  kiosków objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za kiosk handlowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych     w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2019-04-09 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-09 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-03-25 08:21:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-03-25 08:21:00

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 19 października 2019r. 16:23:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.