Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XVI/144/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sanoka uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez gminne jednostki organizacyjne
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-144-11 Plik pdf 503.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/143/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP obejmującego część dzielnicy Błonie przy ul. Kochanowskiego w Sanoku

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/142/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP o nazwie "Śródmieście -II"

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-142-11 Plik pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/141/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP o nazwie "Park Miejski"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-141-11 Plik pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/140/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-140-11 Plik pdf 573.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/139/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie zamiany nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-139-11 Plik pdf 618.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/138/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-138-11 Plik pdf 1.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/137/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-137-11 Plik pdf 522.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/136/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 
 

Załączniki:

uchwała Nr XVI-136-11.pdf Plik pdf 539.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/135/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-135-11 Plik pdf 560.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XVI/134/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011

Załączniki:

Uchwała Nr XVI-134-11 Plik pdf 5.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-04
Publikujący -

Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.10.2011r. w sprawie przystapienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej "Lepsze jutro" w ramach projektu systemowego Rewitalizacja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnenie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-11-03
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/132/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki "Ciarko PBS Bank Sanok"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/131/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-124-11 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/129/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie przyznia prawa do używania herbu Miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-130-11 Plik pdf 501.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/129/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej pamięci Żydów pomodrowanych w latach II wojny światowej w Sanoku
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-129-11 Plik pdf 1,023.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/128/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Krosno dotyczącego współpracy w zakresie gospodarki odpadami oraz współpracy w celu utworzenia współnego regionu gospodarki odpadami

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-128-11 Plik pdf 509.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/127/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Sanoka, zarządzania poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-127-11 Plik pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie zaliczenia niektóych dróg na terenie miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-126-11 Plik pdf 511.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/125/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Posada miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-125-11 Plik pdf 1.33 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/124/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-123-11 Plik pdf 1.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-30
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług Nr 5/96 przy ul. Głogowej w Sanoku - Dąbrówka

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-122-11 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Urszuli Wojciecha Basarab

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-121-11 Plik pdf 610.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-120-11 Plik pdf 1.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu działki w obr Posada
 

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-119-11 Plik pdf 879.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu działki w obr Dąbrówka

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-118-11 Plik pdf 896.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej działka nr 700/5 obr. Dąbrówka na rzecz Przedsiebiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Sp. z o.o.

Załączniki:

Uchwała Nr XIV-117-11 Plik pdf 624.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/116/11 Rady Miasta Sanoka z dnia  20.09.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości dziłka nr 3289 obr. Posada

Załączniki:

uchwała Nr XIV-116-11 Plik pdf 535.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -

Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miasta Sanoka z dnia  20.09.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 505 i nr 521

Załączniki:

uchwała Nr XIV-115-11 Plik pdf 607.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2011-09-29
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 25 sierpnia 2019r. 00:14:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.