Załączniki:

Rejestr Plik txt 19.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2017-09-05
Publikujący Elżbieta Futyma - SO 2017-09-05 10:21
Modyfikacja Elżbieta Futyma - SO 2017-09-05 10:22

Załączniki:

rejestr Plik txt 18.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2017-07-11
Publikujący Elżbieta Futyma - SO 2017-07-11 08:57
Modyfikacja Elżbieta Futyma - SO 2017-07-11 08:58

Załączniki:

Rejestr Plik txt 16.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2016-12-07
Publikujący Elżbieta Futyma - SO 2016-12-07 12:12
Modyfikacja Elżbieta Futyma - SO 2016-12-07 12:12
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2015-12-10
Publikujący Elżbieta Futyma - SO 2015-12-11 10:59
Modyfikacja Elżbieta Futyma - SO 2015-12-11 11:01

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz.1457 z późń. zm.) przewiduje wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:
•    w żłobku;
•    w klubie dziecięcym;
•    przez dziennego opiekuna;
•    przez nianię.
Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
•    gminy – żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
•    osoby fizyczne;
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY MIASTA SANOKA prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2012-01-27
Publikujący Elżbieta Futyma - SO 2012-01-27 09:18