Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XLVII/391/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/390/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/389/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator- Medyka, wraz z łącznikami pomiędzy ul. Okulickiego i rondem Beksińskiego a wymienioną obwodnicą
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/388/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację projektu systemowego pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok na lata 2014 - 2015
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/387/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVII/386/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-10-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLVI/385/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5.09.2013r. w sprawi wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Sanok -Lesko planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technicznego na lata 2007-2013
 

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI.385.13.pdf Plik pdf 1.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-09-11
Publikujący -

Uchwała Nr XLVI/384/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok - Lesko"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI.384.13.pdf Plik pdf 1.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-09-11
Publikujący -

Uchwała Nr XLVI/383/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "E-usługi warunkiem wzmocnienia potencjału JST" w ramach działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI.383.13.pdf Plik pdf 748.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-09-11
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/382/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Sanoka

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/381/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/380/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy drogi gminnej na terenie Dzielnicy Śródmieście w Sanoku
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/379/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/378/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka nr 185/23
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

 

Uchwała Nr XLV/377/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie "Nad Sanem II"

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/376/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego "m.Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/375/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację projektu systemowego pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok na lata 2014 - 2015"
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/374/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/373/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLV/372/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-08-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/371/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zwłaszcza z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, dziećmi niepełnosprawnymi i osób samotnie wychowujących dzieci na lata 2013 - 2015

Załączniki:

XLIV.371.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 4.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/370/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla osób z rodzin doświadczającycj przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2015
 

Załączniki:

XLIV.370.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 6.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/369/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanok do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI 2007-2013 tytuł projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ SANOK"
 

Załączniki:

XLIV.369.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 629.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/368/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Załączniki:

XLIV.368.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 4.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/367/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Załączniki:

XLIV.367.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 829.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/366/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
 

Załączniki:

XLIV.366.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 545.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/365/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka
 

Załączniki:

XLIV.365.13 z dnia 3.07.2013.pdf Plik pdf 4.75 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIV/364/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 3.07.2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach"

Załączniki:

XLIV.364.13.pdf Plik pdf 514.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-09
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/363/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez firmę "U Tesi"
 
 

Załączniki:

XLIII.363.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 504.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/362/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez firmę "HATALI"
 

Załączniki:

XLIII.362.13 z dnia 20.06.2013.pdf Plik pdf 523.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-07-02
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2020r. 14:23:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.