Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XL/331/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2012
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.331.13.pdf Plik pdf 465.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/330/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.330.13.pdf Plik pdf 507.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/329/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.329.13.pdf Plik pdf 735.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/328/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.328.13.pdf Plik pdf 9.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XL/327/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013 r.zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.327.13.pdf Plik pdf 1.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-05-09
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIX/326/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 marca 2013 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-28
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/325/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/324/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/323/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/322/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Dzielnicy Olchowce miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/321/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/320/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka nr 333/4
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/319/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013 r.zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-03-22
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/318/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Posada miasta Sanoka - ul. Działkowa
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.318.13.pdf Plik pdf 1.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/317/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działa nr 2155/6 o pow. 0.0109 ha
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.317.13.pdf Plik pdf 1.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/316/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Krakowskiej
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.316.13.pdf Plik pdf 468.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/315/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Lipińskiego
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.315.13.pdf Plik pdf 471.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/314/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Zagórz
 
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.314.13.pdf Plik pdf 481.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/313/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.313.13.pdf Plik pdf 505.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/312/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.312.13.pdf Plik pdf 1.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/ 311 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP o nazwie "Kosynierów - Okrężna"
 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.311.13.pdf Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/ 310 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.310.13.pdf Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/ 309 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki "Park Wodny w Sanoku" Sp. z o.o.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII.309.13.pdf Plik pdf 697.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVII/ 308 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013

Załączniki:

Uchwała XXXVII.308.13.pdf Plik pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-15
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI/ 307 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MIasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI.307.13.pdf Plik pdf 9.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-01
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI/306/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-01
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI/ 305 / 13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI.305.13.pdf Plik pdf 754.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-01
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 304 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV.304.13.pdf Plik pdf 13.53 MB
opinia RIO Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-01
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 303 /13 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 stycznia 2013 r. uchwała budżetowa na rok 2013

Załączniki:

Uchwała Nr XXV.303.13.pdf Plik pdf 27.96 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2013-02-01
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 08 lipca 2020r. 12:17:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.