Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Dzierżawa 10 słupów i 26 tablic ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Sanoka
Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiotu zamówienia: dzierżawa 10 słupów i 26 tablic ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Sanoka. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu zamówienia określone są w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego formularza.
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2019 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta (pok. nr 1) do dnia – 16.11.2018 r.
4. Warunki płatności: zgodnie z wystawioną fakturą przez Wydzierżawiającego.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z dzierżawcą: Ludwik Kopleński (134652831).
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim do dnia 16.11.2018 r. do godz. 15. 30.
7. Kryteria wyboru oferty:
7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej  podanymi kryteriami i ich wagami:

  A- średnia cena za pobieranie opłat od wywieszenia ogłoszenia podana w pkt 8 lit. f  -  90%
  B- kwota czynszu w pkt 8 lit. g  - 10%
 
7.2. W kryterium „A” zostanie zastosowany wzór:

 Cn/Cb x 100 x 90% = ilość punktów,
 Cn – cena oferty najtańszej,
 Cb – cena oferty badanej,
 100 – wskaźnik stały.
 
7.3. W kryterium „B” zostanie zastosowany wzór:

 Cb/Cw x 100 x 10% = ilość punktów,
 Cb – cena oferty badanej,
 Cw – cena oferty najwyższej,
 100 – wskaźnik stały.
 
7.4. Po dokonaniu oceny zostaną zsumowane punkty przyznane każdej ofercie

8. Treść oferty:

a) nazwa wykonawcy …………………………………………………………………
b) adres wykonawcy: ..........................................................................................
c) NIP : ................................................................................................................
d) regon ………………………………………………………………………………..
e) nr rachunku bankowego ................................................................................
f) Oferuję pobieranie opłat od wywieszania ogłoszenia za:
  • format ogłoszeniowy A-0 :
 -  do 3 dni  ………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni  …………. zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach     …………….zł (brutto),
 
  • format ogłoszeniowy A-1 :
 -  do 3 dni   …………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni   …………. zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach  …………….zł (brutto),
 
  • format ogłoszeniowy A-2:
 -  do 3 dni  …………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni  …………. zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach …………….zł (brutto),
 
  • format ogłoszeniowy A-3:
 -  do 3 dni  …………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni …………. zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach …………….zł (brutto),
 
  • format ogłoszeniowy A-4:
 -  do 3 dni …………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni  ………….zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach ………….zł (brutto),
 
  • format ogłoszeniowy A-5:
 -  do 3 dni  …………….zł (brutto),
 -  od 4 do 7 dni …………. zł (brutto),
 -  za każdy następny dzień po 7 dniach ……………zł (brutto),
                             
Suma:        ............................. zł(brutto)
Średnia cena pobierania opłat od wywieszenia ogłoszenia (suma podzielona przez ilość składników): ……………zł (brutto)
sł.: …………………………………………………………………………………..
 
g) oferuję kwotę czynszu za dzierżawę 10 słupów i 26 tablic ogłoszeniowych w wysokości:
 
   ………………………….. (netto) za 1 miesiąc,
 
   ……………………………(brutto) za 1 miesiąc
 
Sł.:  ……………………………………………………………………………………….…(brutto)
 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
   do niego zastrzeżeń.
 

                                                                        Data i podpis oferenta
 
 
Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe.


 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wzór umowy Plik txt 144.81 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 584.77 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKinga Czekańska2018-11-05
Publikujący Kinga Czekańska - Gospodarka Komunalna 2018-11-05 11:47
Modyfikacja Kinga Czekańska - Gospodarka Komunalna 2018-11-07 09:38
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 24 sierpnia 2019r. 19:37:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.