Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku
TP.271.2.2019                                                                                  Sanok, dnia 23.04.2019 r.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku
 
Zamawiający –Gmina Sanok działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku” wybrano ofertę Wykonawcy: SANBUD spółka cywilna, Marian Pastuszak, Krystyna Lepak, Kazimierz Pastuszak, ul. Jakuba Bojko 6
38-500 Sanok
 
Uzasadnione wyboru:
 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ.
 
Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:
  1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:
L.p Nazwa Wykonawcy Cena Gwarancja Łączna punktacja
1. SANBUD spółka cywilna
Marian Pastuszak, Krystyna Lepak,
Kazimierz Pastuszak
ul. Jakuba Bojko 6
38-500 Sanok
60 40 100
2. Firma Budowlana „BUD-REM”
Stanisław Rzepka
Przysietnica 707
36-200 Brzozów
Biuro: ul. Bema 5, 38-500 Sanok
54,60 40 94,60
3. Usługi Ogólnobudowlane
„BUDMAL” Jan Kocan
Nadolany 144
38-505 Bukowsko
58,80 40 98,80
4. Firma Budowlana POL-BUD
Grzegorz Buczkowicz
36-206 Humniska 846
43,20 40 83,20
 
 
  1. o braku wykonawców wykluczonych.
  2. o ofertach odrzuconych:
Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. odrzuca ofertę wykonawcy: RAF-MAR Sp. z o.o., 38-112 Lutcza 194.
Uzasadnienie:
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
Wykonawca razem z ofertą nie złożył kosztorysu ofertowego, który nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Jak wynika z istotnych postanowień umowy, wynagrodzenie wykonawcy jest kosztorysowe, więc brak kosztorysu powoduje niemożność rozliczenia zamówienia, tym samym podanie ceny jedynie na formularzu ofertowym, nie można uznać za wystarczające.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-04-23
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-23 12:59
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-04-23 13:02
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 01:46:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.