Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2018 ROKU - „WYPRAWKA SZKOLNA”
I. UPRAWNIENI DO POMOCY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW:
Uczniowie niepełnosprawni ze szkół ponadgimnazjalnych:
- liceów ogólnokształcących – wszystkie klasy,
- techników – wszystkie klasy,
- zasadniczych szkół zawodowych – klasa III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia;
- branżowych szkół I stopnia - klasa I i II,
- szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym              w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - wszystkie klasy
- ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – klasy IV-VI  
- ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – klasy IV-VI
- liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych – klasy VII-IX
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z takimi niepełnosprawnościami jak: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja, autyzm, w tym zespół Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
 
II. UPRAWNIENI DO POMOCY NA ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I/LUB PODRĘCZNIKÓW:
Uczniowie niepełnosprawni ze szkół ponadgimnazjalnych:
- liceów ogólnokształcących – wszystkie klasy,
- techników – wszystkie klasy,
- zasadniczych szkół zawodowych – klasa III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia;
- branżowych szkół I stopnia - klasa I i II,
- szkół specjalnych przysposabiających do pracy
Uczniowie niepełnosprawni ze szkół podstawowych:
- szkoły podstawowe – klasa III – dotyczy uczniów którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z takimi niepełnosprawnościami jak: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 
III. Wartość pomocy, na jaką mogą liczyć to:
1. uczniowie niepełnosprawni liceów ogólnokształcących, oraz technikum (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegodo 445,00 zł.
2. uczniowie niepełnosprawni klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkoła I stopnia oraz klas I i II branżowej szkoły I stopnia (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegodo 390,00 zł,
3. uczniowie niepełnosprawni klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkoła I stopnia oraz klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 225,00 zł,
4. uczniowie niepełnosprawni z klas III szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, , którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania -  do 175,00 zł,
 
IV. PROCEDURA:
1. Aby skorzystać z pomocy należy w terminie do 12 września złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń, jak również może go złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z takimi niepełnosprawnościami jak: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej –– należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
3. Do dnia 14 września dyrektorzy szkół sporządzają listy uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazują te listy Burmistrzowi Miasta Sanoka (Lista zawiera: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń będzie uczęszczał).
4. Po otrzymaniu list uczniów Burmistrz informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do pomocy
5. Zwrot rodzicom części poniesionych kosztów na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych nastąpi do końca października br. na podstawie przedłożonych faktur VAT (wystawionych imiennie na rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych bądź ucznia) lub rachunków, paragonów, oświadczeń o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku oświadczeń o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - „Wyprawka szkolna”.
6. Zwrot części kosztów dokonywany będzie przez Biuro Stypendialne Urzędu Miasta Sanoka na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKatarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna2018-08-09
Publikujący Katarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna 2018-08-09 09:57
Modyfikacja Katarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna 2018-08-09 10:08
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 22:33:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.