XML
Wyniki odwołań

Park   Wodny   Sp.  z o. o.   w  Sanoku   uprzejmie informuje

że  w dniach :14 październik 2013 r.

oraz 15 październik 2013r. n/w uczestnicy konkursu :

 

1)  Schick Architekci Sp. z o.oul. Niedurnego 99c 41-709 Ruda Śląska

2)  Architekci Pl   Jerzy Hnat, ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice

     TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat Danuta Niemiec ul. Witkiewicza 4 , 38-500 Sanok

 

złożyli   do Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie odwołania  dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budowy Wodnego Centrum Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. w Sanoku.

W  dniu 28 października 2013r. odbyła się rozprawa przed  Krajową Izbą Odwoławczą na której zostały rozpatrzone odwołania wniesione przez w/w uczestników.

W dniu 31 października 2013r. zostały ustnie ogłoszone rozstrzygnięcia  dotyczące   w/w odwołań

Natomiast w dniu 14 listopad 2013r. wpłynęło do Spółki Park Wodny  pisemne postanowienie .  Krajowej Izby Odwoławczej  o  odrzuceniu odwołania wniesionego przez  Architekci Pl   Jerzy Hnat, ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice ,   TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat Danuta Niemiec

 ul. Witkiewicza 4 ,38-500 Sanok   oraz wyrok oddalający odwołanie złożone przez Schick Architekci Sp. z o.o  ul. Niedurnego 99c 41-709 Ruda Śląska 

 

Wobec powyższego decyzje podjęte przez  Sąd Konkursowy dotyczące przyznania nagród  i wyróżnień w konkursie na opracowanie opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budowy Wodnego Centrum Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. w Sanoku zostały utrzymane przez Krajową Izbę Odwoławczą w mocy.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2013-11-15
Publikujący -