XML
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w dniu 17.02.2017 r. w Urzędzie Miasta Sanoka Rynek 1, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtowstwo przy ulicy Biała Góra, oznaczonej jako działka nr 688/15 o powierzchni 0,0818 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00081127/7.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosiła 43 400,00 zł netto.
Przetarg na sprzedaż w/w działki zakończył się wynikiem negatywnym – z powodu braku ofert.
 
 
Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 17.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-02-17
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-02-17 10:24