Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 12 października 2017 roku
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
 
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że w dniu 15.09.2017r. na wniosek Gminy Sanoka, ul. Kościuszki 23, 38 – 500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok – obręb Dąbrówka i Posada oraz w miejscowości Płowce” przewidzianego do realizacji w Sanoku, obręb Dąbrówka i Posada oraz w Płowcach, na działkach nr: 2084/2, 2085/1, 2086/2, 2095/1, 2097, 2203/2, 2203/5, 2205/2, 2205/4, 2205/5, 2205/6, 2205/7, 2205/8, 2205/9, 2205/10, 2205/11, 2205/12, 2205/13, 2205/16, 2205/17, 2205/18, 2205/19, 2205/20, 2205/21, 2205/26, 2205/27, 2205/28, 2205/30, 2220, 2222, 2223, 2231, 2232, 2341, 2398, 2401/9, 2401/10, 2412 - obręb Dąbrówka, działkach nr 1128/3, 1128/4, 1128/58 - obręb Posada, działkach nr 298/3, 298/4, 298/5, 298/7 – Płowce.
 
W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Sanoka, w Wydziale Geodezji Architektury i Planowania Przestrzennego w Sanoku, pok. nr 54 parter w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie podaję się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku, a także na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Sanoka w dzielnicy Dąbrówka i Zatorze oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej jak również w miejscowości Płowce w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Podinspektor2017-10-12
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2017-10-12 14:29
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 19 września 2018r. 14:34:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.