Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 12 czerwca 2019 roku
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
 
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że w dniu 10.06.2019r. na wniosek Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38 – 500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trepcza – Sanok Dąbrówka – etap I”, przewidzianego do realizacji w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ulicy Krakowskiej, Piastowskiej, Kujawskiej, Witosa, Lisowskiego oraz Stankiewicza na działkach nr 2/1, 2/12, 2/13, 2/32, 2/34, 2/35, 2/36, 11/32, 11/45, 11/50, 11/51, 13/111, 19/4, 35/1, 36/4, 60/4, 76/2, 78/11, 164/1, 185/6, 2525, 2529.
 
W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Sanoka, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Sanoku, pok. nr 54 parter w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie podaję się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku, a także na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Sanoka w dzielnicy Dąbrówka oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-06-12
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-06-12 09:31
Dodano do archiwum 2019-06-28 09:31
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2020r. 22:31:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.