Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wydanej decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 22 sierpnia 2019 roku
 
o wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).

Informuje się każdego kto ma interes prawny, że w dniu 22.08.2019r. na wniosek Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38 – 500 Sanok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej Sanok – Zagórz – etap I”, przewidzianego do realizacji w Sanoku, obręb Posada, przy ulicach Lipińskiego, Stróżowskiej, Stawowej, Cmentarnej oraz Zagumnej, na działkach nr 2212/13, 2239/1, 2210, 2485/2, 2485/1, 2465/2, 2464/2, 2469/1, 2461/2, 2460/2, 2459/4, 2459/7, 2458, 2457/2, 2548, 2454/2, 2453/2, 2471/2, 2451/1, 2304/2, 2305/2, 2472/2, 2484, 2478/1, 2482, 2447/5, 2446/12, 2445/2, 2443/4, 2442/5, 2439/11, 2437/12, 3361/2, 2509/4, 2435/7, 2317/9, 2318/2, 2504/2, 1997/32, 1997/34, 1213/35, 2030, 2037/14, 2034/3, 1997/36, 1997/38, 1997/37, 1997/39, 1997/18, 2212/10, 1997/19, 2469/2, 2486, 2441/2, 2504/1, 2508, 2534/6, 2539, 2540/7, 2542, 2551/8, 2551/7, 2551/6, 2551/5, 2551/4, 1213/38, 1997/9, 1997/28, 1997/29, 1997/30, 1997/31, 1997/33, 2026/3, 1997/35, 1997/16, 2500/2, 2501/5, 2504/7, 2509/15, 2514/7, 2515/2, 2517/5, 2518/2, 2470/2, 2463/4, 2441/9, 2519, 2505, 2324/6, 2324/8, 2500/1, 2324/7, 2501/4, 2813/3, 2813/4, 1574/3, 2857/3, 2857/4, 2858/3, 2858/4, 2861, 2813/1, 2856/5, 2747, 1679/4, 1679/2, 1685.
 
            W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Sanoka, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Sanoku, pok. nr 54 parter w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie podaję się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku, a także na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Sanoka w dzielnicy Posada oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-08-22
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-08-22 13:06
Dodano do archiwum 2019-09-07 13:05
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2020r. 05:01:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.