Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wydanej decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 
o wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
 
Informuje się każdego kto ma interes prawny, że w dniu 23.08.2019r. na wniosek Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38 – 500 Sanok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka – etap I”, przewidzianego do realizacji w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ulicy Krakowskiej, Piastowskiej, Kujawskiej, Witosa, Lisowskiego oraz Stankiewicza na działkach nr 2/1, 2/12, 2/13, 2/32, 2/34, 2/35, 2/36, 11/32, 11/45, 11/50, 11/51, 13/111, 19/4, 35/1, 36/4, 60/4, 76/2, 78/11, 164/1, 185/6, 2525, 2529.
 
            W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Sanoka, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Sanoku, pok. nr 54 parter w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie podaję się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku, a także na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Sanoka w dzielnicy Dąbrówka oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-08-23
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-08-23 13:11
Dodano do archiwum 2019-09-07 13:11
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2020r. 05:22:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.