XML
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na dokonanie darowizny, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, w terminie od dnia 20.09.2019 r. do dnia 11.10.2019 r., zostanie wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 61/6 o pow. 0,3092 ha. Nieruchomość zostanie zbyta w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele związane z obronnością państwa.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wykaz-darowizna-ul.Witkiewicza Plik pdf 212.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2019-09-20
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-09-20 13:18
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-09-20 13:19
Dodano do archiwum Krzysztof Ćwiąkała - Architektura