Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54


ZMIANY:
2018-04-23 15:07:33: Dodano plik Umowa wzór.pdf
2018-04-23 15:06:59: Dodano plik PRZETARG II aktualny zdjęcie.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-23 15:03:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-23 15:04:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-23 15:07:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg II - treść 316.77 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.67 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-14 15:02:53: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-05-14 15:01:53: Dodano plik PRZETARG.pdf
Data wpłaty wadium:
2018-05-28 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-05-14 14:59:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-05-14 14:59:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-05-14 15:02:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg - treść 388.11 KbPlik pdf
2. Umowa - wzór 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 13:06:25: Dodano plik UMOWA HORN.pdf
2018-04-05 15:25:41: Dodano plik PRZETARG HORN aktualny zdjęcie.pdf
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.
Data wpłaty wadium:
2018-04-16 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2018-04-05 15:20:00
PublikującyAdmin Administrator 2018-04-05 15:20:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2018-04-11 13:06:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść przetargu 317.29 KbPlik pdf
2. Wzór umowy 256.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-02-11 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-11 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-01-11 09:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-01-11 09:12:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 30 - go stycznia 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
 
Przedmiotem przetargu są lokale:

1.
przy ul. Kościuszki 9 w Sanoku                      

Lokal o łącznej powierzchni: 65,71 m2, składający się z 2 pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan.  
Lokal ogrzewany piecykiem gazowym.
Cena wywoławcza: 25,60 zł/m2
Wadium: 1.682,20 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa złote 20/100).

2. przy ul. Kościuszki 9 w Sanoku                    

Lokal o łącznej powierzchni: 19,41 m2, składający się z jednego pomieszczenia.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.
Cena wywoławcza: 65,00 zł/m2
Wadium: 1.261,70 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 70/100).


3. przy ul. Rynek 5 w Sanoku  
                         

Lokal o łącznej powierzchni: 71,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wod.kan.
Cena wywoławcza: 28,00 zł/m2
Wadium: 2.011,20 zł (słownie: dwa tysiące złotych 60/100).
 

UWAGA!!!

W lokalu przy ul. Kościuszki 9 o powierzchni 19,41 m2 znajduje się wewnętrzna zabudowa kasy i stalowy sejf, stanowiące własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczone do ewentualnego rozliczenia. W przypadku braku zainteresowania przez przyszłego dzierżawcę, zabudowa i sejf zostaną usunięte.
 

UWAGA!!!

Wadium za lokale położone przy ul. Kościuszki 9 i lokal przy ul. Rynek 5 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 29 - go stycznia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 29 - go stycznia 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 28 i 29 stycznia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Kościuszki 9 i ul. Rynek 5 w Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2019-01-29 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-29 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-01-11 14:49:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-01-11 14:50:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 23 - go stycznia 2019 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
 

 1. przy ul. Sienkiewicza 2 w Sanoku         

Lokal o łącznej powierzchni: 71,85 m2, składający się z dwóch pomieszczeń, zaplecza magazynowego i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 24,20 zł/m2 
Wadium: 1.738,80 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści osiem złotych 80/100).
 

 1. przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 74,49 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 9,80 zł/m2
Wadium: 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100).
 

 1. przy ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku                          

Lokal o łącznej powierzchni: 125,11 m2, składający się z pięciu pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 12,90 zł/m2
Wadium: 1.613,90 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzynaście złotych 90/100).
 

 1. przy ul. Jagiellońskiej 47/4 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 44,55 m2, składający się z dwóch pomieszczeń i wc. oraz zaplecza magazynowego.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 17,20 zł/m2
Wadium: 766,30 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100).

 

 1. przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku

Lokal o łącznej powierzchni: 86,70 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie etażowe.
Cena wywoławcza 26,10 zł/m2
Wadium: 2.262.90 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 90/100).
 

UWAGA!!!

Wadium za lokale położone przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 14, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. 3 Maja 1 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   22 - go stycznia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 22 – go stycznia 2019 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 21 i 22 stycznia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalach przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 7, ul. Jagiellońskiej 14, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. 3 Maja 1 Sanoku łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2019-01-22 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-22 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2019-01-08 14:53:00
PublikującyKinga Czekańska 2019-01-08 14:53:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-01-21 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-21 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-12-21 09:26:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-12-21 09:26:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2019-01-18 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-18 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-12-21 09:24:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-12-21 09:24:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony


Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej
 

Przetarg odbędzie się w dniu: 12 - go grudnia 2018 r. o godzinie 1000

 
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
 

 1. przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku         

Lokal o łącznej powierzchni: 74,49 m2, składający się z trzech pomieszczeń i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. oraz centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 12,30 zł/m2
Wadium: 916,30 zł (słownie: dziewięćset szesnaście złotych 30/100).
 

UWAGA!!!

Wadium za lokal położony przy ul. Sienkiewicza 7 w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia 11 - go grudnia 2018 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 11 – go grudnia 2018 r. do godziny 1500.
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT

 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 10 i 11 grudnia 2018 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy ul. Sienkiewicza 7 Sanoku łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przy ul. Rynek 1, w Sanoku  (pok. Nr 7) tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:

 • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
 • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2018-12-11 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-11 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłCzekańska Kinga 2018-11-28 09:01:00
PublikującyKinga Czekańska 2018-11-28 09:01:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2018-12-10 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2018-11-09 10:12:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2018-11-09 10:12:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2019r. 20:36:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.