przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 9 znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.


Przetarg odbędzie się w dniu: 21- go sierpnia 2019 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.

Przedmiotem przetargu jest lokal :           

1. przy ul. Rynek 9  lokal o łącznej powierzchni: 31,70 m2,
    w Sanoku  składający się z dwóch pomieszczeń   i łazienki.
Branża dowolna: z wyłączeniem usług  uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wod.kan. i centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 13,80 zł/m2.
Wadium: 437,50 zł (słownie: czterysta
trzydzieści siedem  złotych 50/100).

UWAGA!!!
Wadium za lokal położony przy ul. Rynek 9, w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   20 - go sierpnia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 20 - go sierpnia 2019 r. do godziny 1500.

Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 19 i 20 sierpnia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy  ul.  Rynek 9 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne                                  nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia       w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.

Z przetargu wyklucza się oferentów:
-    którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
-    z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich
    zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.


Przetarg odbędzie się w dniu: 21- go sierpnia 2019 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.

Przedmiotem przetargu jest lokal :           

1. przy ul. Rynek 9  lokal o łącznej powierzchni: 31,70 m2,
    w Sanoku  składający się z dwóch pomieszczeń   i łazienki.
Branża dowolna: z wyłączeniem usług  uciążliwych i handlu odzieżą używaną.
Lokal wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wod.kan. i centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 13,80 zł/m2.
Wadium: 437,50 zł (słownie: czterysta
trzydzieści siedem  złotych 50/100).

UWAGA!!!
Wadium za lokal położony przy ul. Rynek 9, w Sanoku należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku nr: 31864200022001006047030003 najpóźniej do dnia   20 - go sierpnia 2019 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w koncie bankowym najpóźniej do dnia 20 - go sierpnia 2019 r. do godziny 1500.

Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22, w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 19 i 20 sierpnia 2019 r. w godzinach od 800 do 1400 udzieli informacji o lokalu przy  ul.  Rynek 9 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 46-52-878.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne                                  nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia       w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.

Z przetargu wyklucza się oferentów:
-    którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
-    z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich
    zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2019-08-20 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-20 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-07-26 14:47:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-07-26 14:47:00

Rejestr zmian