przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu Dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku

ZMIANY:
2020-03-23 14:50:50: Dodano plik IMG_20200323_0001.pdf
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę części hallu  Dworca Multimodalnego, położonego przy  ul. Lipińskiego 31

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu części hallu dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  8 - go kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
Przedmiotem przetargu jest:
Dzierżawa wydzielonej powierzchni 1 m2, znajdującego się na parterze hallu dworca Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku, oznaczonego w załączniku graficznym nr 2, przeznaczonego do umieszczenia automatu vendingowego do sprzedaży słodyczy i napoi. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 pod automat vendingowy wynosi: 200,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł za powierzchnię 1 m2 przeznaczoną pod automat. Wadium należy wpłacić na konto Bank Nowy BFG S.A. nr 31864200022001006047030003 najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2020 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2020 r do godziny 15.00.
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
Zainteresowani mogą obejrzeć wydzielona powierzchnię, stanowiącą przedmiot przetargu w dniach: 6 i 7 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 516491241 z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich powierzchni objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2020-04-07 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-04-07 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-03-23 14:46:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-03-23 14:46:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2020-03-23 14:50:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. schemat 718.23 KbPlik pdf

Rejestr zmian