BURMISTRZ MIASTA SANOKA UZUPEŁNIA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ Gminy Miasta Sanoka
Przetarg dotyczy nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1341/7 o pow. 0,9395, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Okulickiego, który odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godz. 1000.
Treść ogłoszenia zostaje uzupełniona o następującą informację:
„Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, zawartą na czas oznaczony tj. do
31 grudnia 2021 r. (dzierżawa z przeznaczeniem na uprawy rolnicze). Umowa zostanie przeniesiona na nabywcę nieruchomości z dniem podpisania umowy notarialnej (art. 678 k.c.).”Data składania ofert:
2020-06-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-07-17 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2020-06-08 08:37:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2020-06-08 08:37:00

Rejestr zmian