przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy  ul. Lipińskiego 31
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu uzytkowego, połozonego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  7 - go października 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest:
Lokal przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej 127,30 m2, składający się z sali restauracji z barem, trzech pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia zmywalni, szatni dla pracowników, sanitariatów i korytarza. Branża ograniczona: gastronomiczna.(restauracja, cukiernia, kawiarnia, bar) Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, c.o., klimatyzację, wod.kan. i wc. Cena wywoławcza 8,10 zł/m2. Wadium: 1.031,10 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych 10/100).
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 516491241 w dniach: 5 i 6 października 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich powierzchni objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu, dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka
  • z którymi Gmina Miasta Sanoka rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
 
Data składania ofert:
2020-10-06 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-06 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłCzekańska Kinga 2020-09-22 11:56:00
PublikującyKinga Czekańska 2020-09-22 11:56:00

Rejestr zmian