przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jagiellońskiej 55, w Sanoku.
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jagiellońskiej 55,  w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.                               
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
Przetarg odbędzie się w dniu  15 - go października 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal :
przy ul. Jagiellońskiej 55 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej 33,01 m2, składający się   z dwóch pomieszczeń, i wc. Branża dowolna: z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. i gazową. Cena wywoławcza 11,00 zł/m2. Wadium: 363,10 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy złote 10/100).
 
UWAGA!!! Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-51-291 w dniach: 13 i 14 października 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Jagiellońskiej 55 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem go do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2020-10-14 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-14 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-09-28 14:43:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-09-28 14:43:00

Rejestr zmian