Pisemny przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce w ilości: 74,16 m3, rodzaj sosna.

ZMIANY:
2020-11-13 09:13:47: Dodano plik Ogłoszenie sprzedaż sosny listopad 2020.odt
Sanok, dn. 13 listopada 2020r.
 
ZARZĄD DZIELNICY OLCHOWCE MIASTA SANOKA
OGŁASZA
 
 1. Pisemny przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce w ilości:
 1. 74,16 m3, rodzaj sosna.
 
 1. Drewno przeznaczone na sprzedaż znajduje się na składowisku przy ul. Królowej Jadwigi, dzielnica Olchowce, w Sanoku.
 2. Zamknięta kopertę z ofertą oznaczoną „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego                        w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 24 listopada 2020r.” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 4. Kryteria oceny ofert: najwyższa zaoferowana cena.
 5. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 210,00zł netto za m3
 6. Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2020 roku o godzinie 15.00.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka), ul. Przemyska 58, w dniu 25 listopada 2020r. o godz. 18.00.
 8. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy                               i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 9. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 11. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
 12. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze w godzinach
  od 8.00 do 15.00.

Data składania ofert:
2020-11-24 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2020-11-13 09:11:00
PublikującyAdam Kasprzak 2020-11-13 09:11:00
Modyfikował(a) Adam Kasprzak 2020-11-13 09:13:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie sprzedaż sosny listopad 2020 9.41 KbPlik txt

Rejestr zmian