Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka - Dąb

ZMIANY:
2020-11-25 09:02:20: Dodano plik Formularz Ofertowy dąb listopad 2020.docx
Sanok, dnia 25.11.2020r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Dąb                      w ilości 7,33 m3.
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Dąb.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2020r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 10.12.2020r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 11.12.2020r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: Dąb - 400,00zł netto za m3.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
 
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2020-12-10 14:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2020-11-25 08:59:00
PublikującyAdam Kasprzak 2020-11-25 08:59:00
Modyfikował(a) Adam Kasprzak 2020-11-25 09:02:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz Ofertowy dąb listopad 2020 16.85 KbPlik doc

Rejestr zmian