przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy  ul. Lipińskiego 31
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku.
Przetarg odbędzie się w dniu  30 - go grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu są lokale:
-          lokal przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 127,30 m2, składający się z sali restauracji z barem, trzech pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia zmywalni, szatni dla pracowników, sanitariatów i korytarza. Branża ograniczona: gastronomiczna. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, c.o., klimatyzację, wod.kan. i wc. Cena wywoławcza 8,10 zł/m2. Wadium: 1.031,10 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych 10/100).
-          lokal przy ul. Lipińskiego 31, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 9,60 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża ograniczona: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz c.o. Cena wywoławcza: 4,90 zł/m2. Wadium: 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 00/100).
-          lokal przy ul. Lipińskiego 31, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 9,35 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża ograniczona: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz c.o. Cena wywoławcza: 4,90 zł/m2. Wadium: 45,80 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 80/100).
-          lokal przy ul. Lipińskiego 31, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 9,35 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża ograniczona: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz c.o. Cena wywoławcza: 4,90 zł/m2. Wadium: 45,80 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 80/100).
-          lokal przy ul. Lipińskiego 31, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 9,60 m2, składający się z jednego pomieszczenia. Branża ograniczona: biurowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, oraz c.o. Cena wywoławcza: 4,90 zł/m2. Wadium: 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 00/100).
 
Stawkę wywoławczą czynszu oraz  wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 516491241 w dniach: 28 i 29 grudnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalach przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku  łącznie z udostępnieniem ich oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do wszystkich powierzchni objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
  • z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.
Data składania ofert:
2020-12-29 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-29 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-12-16 07:45:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-12-16 07:45:00

Rejestr zmian