przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, przy ul. Grzegorza z Sanoka 8 w Sanoku
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Grzegorza z Sanoka 8, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej. 
Przetarg odbędzie się w dniu  7 - go lipca 2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal:
 
przy ul. Grzegorza z Sanoka 8 w Sanoku, lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 45,93 m2, składający się z trzech pomieszczeń, i wc.
Branża dowolna z wyłączeniem usług uciążliwych i handlu odzieżą używaną. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod.kan., oraz centralne ogrzewanie etażowe.
Cena wywoławcza 16,40 zł/m2 . Wadium: 753,30 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy złote 30/100).
Uwaga!!!
 
W lokalu przy ul. Grzegorza z Sanoka 8 znajduje się oświetlenie sufitowe (we wszystkich pomieszczeniach), klimatyzacja, monitoring (kamery i rejestrator), system antywłamaniowy, panele ścienne, lada sklepowa, regały ścienne, oraz dwie sztuki ekspozytorów, stanowiące własność poprzedniego dzierżawcy, przeznaczone do ewentualnego rozliczenia.
 
Wadium za lokal położony przy ul. Grzegorza z Sanoka 8  w Sanoku należy wpłacić na rachunek:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia  6-go lipca 2021 roku.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na w/w rachunku bankowym najpóźniej do dnia 6-go lipca 2021 r. do godziny 15.00.
 
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej.
 
Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT.
 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 13 46-51-291 w dniach: 5 i 6 lipca 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o lokalu przy ul. Grzegorza z Sanoka 8                                    w Sanoku,  łącznie z udostępnieniem go  do oglądania.
Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku  tel. 13  46-52-878.
 
Zaprasza się osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia  w stosunku do lokalu objętego ogłoszeniem.
 
Z przetargu wyklucza się oferentów:
  • którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,
z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu
Data składania ofert:
2021-07-06 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-06 15:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-06-22 13:17:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-06-22 13:18:00

Rejestr zmian