Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
rozeznanie cenowe zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 złotych - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Sanoka w zakresie załadunku padłych zwierząt lub ich części w miejscu padnięcia zwierzęcia – wskazanym przez Zamawiającego, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia, transporcie zwłok padłych zwierząt środkiem własnym Wykonawcy, utylizacji zwłok zwierzęcia lub jego części.

ZMIANY:
2021-11-10 12:55:58: Dodano plik padłe zwierzętadocx.docx
rozeznanie cenowe zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000  złotych -  usługa polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Sanoka w zakresie załadunku padłych zwierząt lub ich części w miejscu padnięcia zwierzęcia – wskazanym przez Zamawiającego, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia, transporcie zwłok padłych zwierząt środkiem własnym Wykonawcy, utylizacji zwłok zwierzęcia lub jego części.
          Sanok,10.11. 2021 r.
Znak sprawy WGS.7021. 326.2021
 
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1
Zapytanie ofertowe*
do rozeznania cenowego zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000  złotych.
I**
 1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Sanoka w zakresie załadunku padłych zwierząt lub ich części w miejscu padnięcia zwierzęcia – wskazanym przez Zamawiającego, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia, transporcie zwłok padłych zwierząt środkiem własnym Wykonawcy, utylizacji zwłok zwierzęcia lub jego części.
 
 1.  Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2022 r.
 
 1. Miejsce i termin złożenia oferty - pokój nr 1, przy ul. Rynek 1 w Sanoku, do dnia 23 listopada 2021 r.
 
 1. Warunki płatności – wynagrodzenie nastąpi po wykonaniu  i protokolarnym potwierdzeniu usługi.
          Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę od dnia przedłożenia faktur w siedzibie Zamawiającego.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pan Ludwik Kopleński,  
tel. 13 4652831.
 1. Sposób przygotowania oferty - wypełniony formularz ofertowy należy złożyć 
w formie pisemnej na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
 1. Kryteria wyboru oferty
          Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
          rangą:
1) Cena (C) –  60%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” tj. 60 punktów uzyska oferta z najniższą
łączną ceną wskazaną w formularzu oferty. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie
mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:
Cena (C)= Cmin/Cof   x 60
       gdzie:
       C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
       Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
       Cof - cena podana w ofercie
2) Termin płatności  (Tp) - 40%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „termin płatności” tj. 40 punktów uzyska oferta,
w której Wykonawca wskaże termin płatności do 30 dni. Pozostałe oferty terminem
płatności do 14 dni uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone
według wzoru:
       (Tp) =Tpof/Tp30 x 40
gdzie:
Tp - liczba punktów przyznana wykonawcy za oferowany termin płatności.
Tpof –termin płatności podany w ofercie.
Tp30 - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności- 30 dni.
Wykonawca może zaoferować niżej wymienione terminy płatności, które podlegać będą   
 następującej punktacji:
Termin płatności Ilość punktów
14 dni 50
30 dni 100
                                                                                                         
     II.***
 1.  Treść oferty:
a)Nazwa Wykonawcy …………………………...…………………………..……....….
    ….………….…………………………………………….…………………...…………….
      b)  Adres Wykonawcy …………………………...………………….….……..……….
    ……………………………………………………….………………………..…..………..
 
c) NIP     ………………………………….…
      d) Regon ………………………………….                                                                    
e) Nr rachunku bankowego ……………………...……………………………….……..
……………………………………………………………………………………….
 
 
      f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 
 cena netto: ………………...……. zł
 (słownie: ………………………………...…………..……………...……………...…..)
 podatek VAT   ……………....…. zł,
 (słownie: ………………………………………………………….......………………..)
 cena brutto:  ……………………..zł,
 słownie:……………………………………………………………...……………...…..)
za odbiór, transport  i utylizację jednego padłego zwierzęcia.
g) Termin płatności : …………………..…………………………………………………
 
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
     wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
……..……………………………..
                                                                                                                                   (data i podpis oferenta)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe.
**Wypełnia Zamawiający
***Wypełnia Oferent
          Sanok,10.11. 2021 r.
Znak sprawy WGS.7021. 326.2021
 
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1
Zapytanie ofertowe*
do rozeznania cenowego zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000  złotych.
I**
 1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Sanoka w zakresie załadunku padłych zwierząt lub ich części w miejscu padnięcia zwierzęcia – wskazanym przez Zamawiającego, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia, transporcie zwłok padłych zwierząt środkiem własnym Wykonawcy, utylizacji zwłok zwierzęcia lub jego części.
 
 1.  Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2022 r.
 
 1. Miejsce i termin złożenia oferty - pokój nr 1, przy ul. Rynek 1 w Sanoku, do dnia 23 listopada 2021 r.
 
 1. Warunki płatności – wynagrodzenie nastąpi po wykonaniu  i protokolarnym potwierdzeniu usługi.
          Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę od dnia przedłożenia faktur w siedzibie Zamawiającego.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pan Ludwik Kopleński,  
tel. 13 4652831.
 1. Sposób przygotowania oferty - wypełniony formularz ofertowy należy złożyć 
w formie pisemnej na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
 1. Kryteria wyboru oferty
          Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
          rangą:
1) Cena (C) –  60%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” tj. 60 punktów uzyska oferta z najniższą
łączną ceną wskazaną w formularzu oferty. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie
mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:
Cena (C)= Cmin/Cof   x 60
       gdzie:
       C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
       Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
       Cof - cena podana w ofercie
2) Termin płatności  (Tp) - 40%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „termin płatności” tj. 40 punktów uzyska oferta,
w której Wykonawca wskaże termin płatności do 30 dni. Pozostałe oferty terminem
płatności do 14 dni uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone
według wzoru:
       (Tp) =Tpof/Tp30 x 40
gdzie:
Tp - liczba punktów przyznana wykonawcy za oferowany termin płatności.
Tpof –termin płatności podany w ofercie.
Tp30 - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności- 30 dni.
Wykonawca może zaoferować niżej wymienione terminy płatności, które podlegać będą   
 następującej punktacji:
Termin płatności Ilość punktów
14 dni 50
30 dni 100
                                                                                                         
     II.***
 1.  Treść oferty:
a)Nazwa Wykonawcy …………………………...…………………………..……....….
    ….………….…………………………………………….…………………...…………….
      b)  Adres Wykonawcy …………………………...………………….….……..……….
    ……………………………………………………….………………………..…..………..
 
c) NIP     ………………………………….…
      d) Regon ………………………………….                                                                    
e) Nr rachunku bankowego ……………………...……………………………….……..
……………………………………………………………………………………….
 
 
      f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 
 cena netto: ………………...……. zł
 (słownie: ………………………………...…………..……………...……………...…..)
 podatek VAT   ……………....…. zł,
 (słownie: ………………………………………………………….......………………..)
 cena brutto:  ……………………..zł,
 słownie:……………………………………………………………...……………...…..)
za odbiór, transport  i utylizację jednego padłego zwierzęcia.
g) Termin płatności : …………………..…………………………………………………
 
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
     wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
……..……………………………..
                                                                                                                                   (data i podpis oferenta)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe.
**Wypełnia Zamawiający
***Wypełnia Oferent
Data składania ofert:
2021-11-23 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-11-10 12:53:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-11-10 12:54:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2021-11-10 12:55:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. formularz ofertowy 15.67 KbPlik doc

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 maja 2022r. 15:01:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.