Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka jodła, sosna

ZMIANY:
2022-06-06 09:02:17: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-06-06 09:02:17: Dodano plik załacznik nr 1 jodła i sosna.docx
Więcej >>>
2022-06-06 09:02:17: Dodano plik Świadectwo legalności drewna.pdf
Sanok, dnia 06.06.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 92,16 m3 i Sosna w ilości 16,05 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 17 czerwca 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 17.06.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 17.06.2022r. o godz. 19.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 650,00 zł netto za m3 Jodły i 500,00 zł netto za m3 Sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej (Jodła) i Kółkowej (Sosna) w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
W załączeniu:
Data składania ofert:
2022-06-17 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-06-05 08:59:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-06-06 08:59:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-06-06 09:02:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Świadectwo legalności drewna 2.98 MBPlik pdf
2. załacznik nr 1 jodła i sosna. 16.46 KbPlik doc
3. załącznik nr 2. 15.58 KbPlik doc

Rejestr zmian