Wynik ogłoszenia: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t. Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.

Sanok, dnia 4. 08. 2011 r.

 SK.042.2.2011         

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 10.113.759 z późn. zm.) - w toku badania i oceny ofert dokonał wyboru następujących wykonawców dla realizacji zadania „Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.  Numer ogłoszenia: 207492-2011 w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych; Data ogłoszenia: 20.07.2011 r.

I. Wykonawcy, którym zostanie powierzone wykonanie w/w zadania w następujących częściach:

lp.

Nazwa oraz siedziba wykonawcy

Części zamówienia publicznego, które zostaną powierzone wykonawcy dla celów realizacji zadania

1.

AJM Sp. z.o.o. ul. Pod Zrębem 7, 80 – 821 Gdańsk

1, 4, 30, 43, 194, 215, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232

2.

„Kladrew” Szymon Klamann
ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy

12, 13, 14, 25, 26, 28, 35, 37, 41, 42, 48, 53, 79, 80, 109, 113, 114, 169, 171

3.

Jangar Biuro Handlowe, Aleja Wyścigowa 18/39, 02 – 681 Warszawa

21, 32, 81

4.

„Moje Bambino” sp. z.o.o. sp.k. ul. Gdańska 80, 90 – 613 Łódź

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 20, 23, 29, 31, 33, 40, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 105, 106,  111, 112, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 233, 234

5.

Nowa Szkoła sp. z.o.o. ul. POW 25, 90 – 248 Łódź

17, 19, 24, 36, 44, 45, 51, 65, 68, 70, 76, 82, 110, 117, 118, 130, 131, 133, 135, 141, 147, 151, 152, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 174, 189, 190, 192, 193, 195, 197

6.

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o. ul. Kurkowskiego 86,
38 – 460 Jedlicze

235

 

 

II. Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy w danej części o najniższej cenie otrzymała maksymalną liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem zawartym w rozdz. XVI pkt 2 SIWZ.

Zestawienie wykonawców którym zostanie powierzone wykonanie zadania w częściach, na które złożyli najkorzystniejszą ofertę
 oraz ofert, które otrzymały proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów za złożoną ofertę

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferent najkorzystniejszej oferty

przyznane pkt

Oferent

przyznane pkt

Oferent

przyznane pkt

Oferent

przyznane pkt

Oferent

przyznane pkt

Część 1

Multimedialny program eduSensus Matematyka – MatŚwiat

AJM Sp. z.o.o.

100

„Kladrew” S. Klamann

99,2

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.

96,12

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

60,68

 

 

Część 4

Zestaw Programów komputerowych EduSensus – Dysleksja I i II

AJM Sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

77,8

„Kladrew”
S. Klamann

76,27

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.” Sp. z.o.o.

72,32

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

71,2

Część 30

Duży ludzki szkielet na statywie –wysokość 170 cm

AJM Sp. z.o.o.

100

„Kladrew” S. Klamann

97,6

Jangar Biuro Handlowe

80,80

 

 

 

 

Część 43

Mikroskop

AJM Sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

92,2

„Kladrew”
S. Klamann

60,31

Jangar Biuro Handlowe

33,63

 

 

Część 194

Pacynki Czerwony Kapturek - zestaw

AJM Sp. z.o.o.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

64,9

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

16,82

 

 

 

 

Część 215

Lustrzane odbicie

AJM Sp. z.o.o.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 225

Memory humory

AJM Sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

97,9

 

 

 

 

 

 

Część 226

Dobre zachowanie – szkoła

AJM Sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

38,7

 

 

 

 

 

 

Część 227

Żyć w zgodzie – zabawy zapobiegające agresji

AJM Sp. z.o.o.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 228

Całoroczny zestaw kreatywny

AJM Sp. z.o.o.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

95,5

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

76,05

 

 

 

 

Część 230

Kredki woskowe TRIX, 24 kolory

AJM Sp. z.o.o.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 231

Ramki na zdjęcia – szablony

AJM Sp. z.o.o.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

72,0

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

43,46

 

 

 

 

Część 232

Rośliny – szablony

AJM Sp. z.o.o.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 21

Układ Słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy

Jangar Biuro Handlowe

100

„Kladrew” S. Klamann

99,4

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

83,19

 

 

 

 

Część 32

Tors – wysokość 50 cm

Jangar Biuro Handlowe

100

„Kladrew” S. Klamann

70,3

AJM Sp. z.o.o.

28,79

 

 

 

 

Część 81

Latarka dynamo

Jangar Biuro Handlowe

100

„Kladrew” S. Klamann

87,4

 

 

 

 

 

 

Część 235

Tablica Interaktywna

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze”
Sp. z.o.o.”

100

SAHOK AV Piechuła sp.k.

 

 

74,9

KOBIS Paweł Wojtanowski

 

68,77

„Kladrew” S. Klamann

65,6

Nordweco sp. z.o.o.

 

63,9

Część 12

Zestaw programów komputerowych – EduRom gry matematyczna:

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

87,7

AJM Sp. z.o.o.

87,33

 

 

 

 

Część 13

Zestaw programów multimedialnych pt.:

„Kladrew” S. Klamann

100

AJM

86,4

 

 

 

 

 

 

Część 14

Waga szkolna stojąca

„Kladrew” S. Klamann

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

93,0

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

88,94

 

 

 

 

Część 25

Ułamki zestaw liniowy

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

85,3

 

 

 

 

 

 

Część 26

Ułamkowe stempelki – koła

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 28

Zestaw gier matematycznych- domina Schubitrix:

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 35

Model funkcyjny Obieg wody w naturze

„Kladrew” S. Klamann

100

Jangar Biuro Handlowe

85,4

 

 

 

 

 

 

Część 37

Zestaw 10 małych maszyn tkackich

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 41

Mikroskop z wyświetlaczem

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

92,7

 

 

 

 

 

 

Część 42

Gotowe preparaty w pudełku segregacyjnym

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

99,0

 

 

 

 

 

 

Część 48

Zestaw logopedyczny Piotruś:

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

51,8

 

 

 

 

 

 

Część 53

Domino obrazkowo wyrazowe

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

84,9

 

 

 

 

 

 

Część 79

Lornetka Hunter 10x25

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 80

Komplet 5 klepsydr małych

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 109

Liczydło stojące

„Kladrew” S. Klamann

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

98,8

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

90,44

 

 

 

 

Część 113

Liczbowe pudełko MultiSplit

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 114

Kuleczki pomarańczowe (do liczbowego drzewka)

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 169

Magnetyczna oś gigant

„Kladrew” S. Klamann

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

88,4

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

75,76

 

 

 

 

Część 171

Zestaw - Modele przekrojowe:

„Kladrew” S. Klamann

100

AJM Sp. z.o.o.

35,9

 

 

 

 

 

 

Część 177

Zestaw pomocy logopedycznych

„Kladrew” S. Klamann

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 178

Seria logopedyczna „Kocham czytać”

„Kladrew” S. Klamann

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

51,3

 

 

 

 

 

 

Część 2

Program komputerowy EduSensus – logopedia   (pakiet podstawowy)

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

98,9

„Kladrew” S. Klamann

97,98

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.” Sp. z.o.o.

93,18

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

90,5

Część 3

Program komputerowy EduSensus – logopedia   (pakiet rozszerzony)

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

98,9

„Kladrew” S. Klamann

97,89

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.” Sp. z.o.o.

93,50

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

89,3

Część 5

Program multimedialny eduSensus - Logo-Gry

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

98,9

„Kladrew” S. Klamann

98,50

 Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.” Sp. z.o.o.

92,90

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

91,0

Część 6

Program multimedialny eduSensus – Logorytmika

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

98,9

„Kladrew” S. Klamann

98,50

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.” Sp. z.o.o.

92,90

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

91,0

Część 7

Program multimedialny „Mówiące obrazki”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

98,9

„Kladrew” S. Klamann

98,07

Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki „Jedlicze” Sp. z.o.o.” Sp. z.o.o.

92,54

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

92,5

Część 8

Zestaw Programów komputerowych - Multimedialny pakiet logopedyczny

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

89,9

 

 

 

 

 

 

Część 10

Multimiedialne programy edukacyjne:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

88,5

„Kladrew” S. Klamann

87,07

 

 

 

 

Część 15

Zestaw wag wiszących:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 16

Waga do 500ml

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

52,8

„Kladrew” S. Klamann

36,03

 

 

 

 

Część 18

Zestaw małych odważników

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

93,3

 

 

 

 

 

 

Część 20

Sudoku

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

76,4

 

 

 

 

 

 

Część 23

Zestaw książek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 29

Duża tablica magnetyczna- tabliczka mnożenia do 100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

71,0

 

 

 

 

 

 

Część 31

Mały ludzki szkielet na statywie –wysokość 45 cm

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Jangar Biuro Handlowe

27,2

„Kladrew” S. Klamann

23,01

 

 

 

 

Część 33

Tułów człowieka – wysokość 24 cm

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

64,8

 

 

 

 

 

 

Część 40

Mikroskop – jajo

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 46

Historyjki obrazkowo zadaniowe z pytaniami

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 47

Ślimak – Czterolistna koniczyna

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

84,1

 

 

 

 

 

 

Część 49

Radosne R

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 50

Wieża zwierząt – gra

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 52

Terapia dzieci zagrożonych dysleksją

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 54

Zestaw książeczek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

 

 

 

 

 

 

Część 55

Zestaw książek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

97,36

 

 

 

 

Część 56

Zestaw książek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

97,36

 

 

 

 

Część 57

Trening słuchu

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

91,9

 

 

 

 

 

 

Część 58

Analiza i synteza wzrokowa

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 59

Trener pamięci – 5 zmysłów

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 60

Perskie oko

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

92,0

 

 

 

 

 

 

Część 61

Opowiedz o tym

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 62

Zestaw kontrolny PUS

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

92,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

80,63

 

 

 

 

Część 64

Świat dźwięków

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 69

Mini szklarnia

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 71

Pojemnik teleskopowy z podwójną lupą i wieczkiem

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 72

Komplet na wycieczkę

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 77

Termometr klasowy – 51cm

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

87,9

 

 

 

 

 

 

Część 78

Wiatrometr

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Jangar Biuro Handlowe

35,3

„Kladrew” S. Klamann

23,64

 

 

 

 

Część 83

Burza mózgów

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

89,9

 

 

 

 

 

 

Część 84

Auta magnetyczne

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Jangar Biuro Handlowe

76,0

 

 

 

 

 

 

Część 85

Wentylator elektryczny

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 86

Wybuch wulkanu

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 87

Powstawanie kryształu

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 88

Urządzenie do robienia baniek

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 89

Robot wyrzutnia kulek

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 92

Dotykowa skrzynia „Wyczuj co to jest!”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 93

Zestaw słowników z języka polskiego

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 94

Magiczny trójkąt matematyczny

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 95

Zestaw kart 100 szt. do małego trójkąta

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 96

Zestaw kart 100 szt. do dużego trójkąta

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 101

Karty matematyczne „Dodawanie i odejmowanie”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 105

Zestaw gier logicznych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 106

Matematyczny twister

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 111

Wieszak na matematyczne korale

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

96,6

 

 

 

 

 

 

Część 112

Liczbowe drzewka

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

55,7

 

 

 

 

 

 

Część 116

Studnia Jakuba

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

97,8

 

 

 

 

 

 

Część 119

Kostka matematyczna z pianki

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 120

Kostki w kostce – mała

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

3,1

 

 

 

 

 

 

Część 122

Zegar demonstracyjny z wymiennymi tarczami

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 123

Skrzynia trapezowa

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

81,0

 

 

 

 

 

 

Część 124

Ćwiczenia w orientacji

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

 

 

 

 

 

 

Część 125

Zestaw książeczek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

 

 

 

 

 

 

Część 126

Zestaw książeczek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

97,36

 

 

 

 

Część 127

Zestaw książeczek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

99,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

97,36

 

 

 

 

Część 128

Zestaw gier i pomocy dydaktycznych

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 129

Nasadki na ołówki i kredki

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

43,6

 

 

 

 

 

 

Część 132

Cyfrowy korektor mowy

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

98,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

90,25

 

 

 

 

Część 134

Walizka logopedyczna

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 137

Domino wyrazowe

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 138

Zgaduj zgadula

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 139

Zestaw bajek edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 140

Gra edukacyjna - Dźwięki z otoczenia

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 142

Zestaw pomocy edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

35,9

 

 

 

 

 

 

Część 143

Łamigłówki słowne

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 145

Zestaw pomocy glottodydaktycznych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

95,4

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

87,60

„Kladrew” S. Klamann

84,51

 

 

Część 146

Warsztaty graficzne

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 148

Puzzle logopedyczne

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 150

Znajdź różnice i ułóż 1,2

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 153

Dziękuję KIM

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 154

Lea ,Lars i Dodo

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 156

Poznajemy miasta Polski

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 157

Bryły objętości

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Jangar Biuro Handlowe

28,8

 

 

 

 

 

 

Część 158

Koło – miarka

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

92,1

Jangar Biuro Handlowe

49,17

„Kladrew” S. Klamann

44,92

 

 

Część 166

Materac składany

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

92,7

„Kladrew” S. Klamann

77,66

 

 

 

 

Część 167

Zestaw sportowy

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

15,8

 

 

 

 

 

 

Część 172

Zestaw - Worki do skakania z juty

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 173

Ślady z fakturą stopy

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 175

PlaNowa Szkoła sp. z.o.o.a bujaczek

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

88,4

 

 

 

 

 

 

Część 176

Zestaw gier edukacyjnych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 180

Gra plaNowa Szkoła sp. z.o.o.owa „Ślimak –Czterolistna koniczynka”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

80,7

 

 

 

 

 

 

Część 181

Gra logopedyczna „Dwie wieże-Kto prędzej”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

80,7

 

 

 

 

 

 

Część 182

Historyjki obrazkowe z tekstami- „Kocham mówić”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

82,9

 

 

 

 

 

 

Część 183

Gra „ Miasto liczb”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 184

Zestaw matematyczny z kartami zadań

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 185

Zestaw puzzli matematycznych:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

41,0

 

 

 

 

 

 

Część 186

Gra „Sortowanie odpadów- sprzątanie planety”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

98,0

 

 

 

 

 

 

Część 187

Gra „Mały Ekolog”

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 188

 Ekologiczna farma  

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 191

Papier rysunkowy kolorowy A4

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 196

Pacynki zwierzęta – zestaw

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

88,6

 

 

 

 

 

 

Część 199

Przód, bok, tył

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 200

Stosunki przestrzenne – klocki

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 201

Toporama

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 202

Zgadnij kto to?

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 203

Bajki - słuchaj i układaj obrazki

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 204

Gumowe ucho

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

91,9

 

 

 

 

 

 

Część 205

Język polski. Czytam i piszę - Klasa 0-3

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

92,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

87,45

 

 

 

 

Część 206

Zestaw labiryntów na scianę:

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 207

Zestaw gier - domina Schubitrix

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

„Kladrew” S. Klamann

96,2

 

 

 

 

 

 

Część 208

Gąsienice

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

AJM Sp. z.o.o.

92,2

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

89,02

 

 

 

 

Część 209

Obrazkowe rytmy

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 212

Zestaw matematyczny z kartami zadań

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 213

Zestaw z 80 kształtów Numicon

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 214

Akromaci

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 216

Mozaika XXL  

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

79,8

 

 

 

 

 

 

Część 217

Łańcuszek układanka

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 218

Bajki dodają odwagi

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 219

Ekspresje – układanka

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 220

Gra ODKRYCIA

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

95,9

 

 

 

 

 

 

Część 221

Jak odreagować emocje

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 222

Naucz się dobrych manier

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 223

Prawa dziecka

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 224

Zabawy i ćwiczenia na cały rok

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

89,9

 

 

 

 

 

 

Część 229

Zestaw kreatywny z filcem

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

96,1

AJM Sp. z.o.o.

73,58

 

 

 

 

Część 233

Klocki matematyczne

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

42,8

 

 

 

 

 

 

Część 234

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

100

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

86,9

 

 

 

 

 

 

Część 17

Zestaw dużych odważników

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

89,8

„Kladrew” S. Klamann

83,80

 

 

 

 

Część 19

Cylindry – menzurki

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

98,0

Jangar Biuro Handlowe

65,16

„Kladrew” S. Klamann

60,74

 

 

Część 24

Globus do opisywania

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

Jangar Biuro Handlowe

83,6

 

 

 

 

 

 

Część 36

Zestaw rytmiczny – Torba z instrumentami

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

86,8

„Kladrew” S. Klamann

69,69

 

 

 

 

Część 44

Turbinka logopedyczna

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

AJM SP. Z.O.O. Sp. z.o.o.

85,7

„Kladrew” S. Klamann

79,82

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

81,42

 

 

Część 45

Gimnastyka buzi

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

77,9

 

 

 

 

 

 

Część 51

Rysowane  wierszyki i zagadki

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

56,4

 

 

 

 

 

 

Część 65

Podziemny odkrywca

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 68

Lupy

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

75,8

 

 

 

 

 

 

Część 70

Pojemnik ze szkłem powiększającym

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

20,7

 

 

 

 

 

 

Część 76

Peryskop

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 82

Mały elektryk

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

69,9

„Kladrew” S. Klamann

64,30

 

 

 

 

Część 110

Korale matematyczne

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

78,7

 

 

 

 

 

 

Część 117

Waga matematyczna uczniowska

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100

„Kladrew” S. Klamann

98,7

„MOJE BAMBINO” SP. Z.O.O. SP.K.

73,28

Jangar Biuro Handlowe

45,95

 

 

Część 118

Waga małpka

Nowa Szkoła sp. z.o.o.

100