Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Układ wydruku 2.pdf do treści 2022-04-11 12:25 Krzysztof Ćwiąkała
Dodano plik - klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf do treści 2019-10-25 09:22 Krzysztof Ćwiąkała
Usunięto plik - klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf z treści 2019-10-25 09:22 Krzysztof Ćwiąkała
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2019-10-25 09:19 Krzysztof Ćwiąkała Podgląd treści
Dodano plik - klauzula informacyjna przy procedowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.pdf do treści 2019-10-25 09:17 Krzysztof Ćwiąkała
Dodano plik - klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf do treści 2019-10-25 09:09 Krzysztof Ćwiąkała
Utworzono treść 2019-10-25 09:08 Krzysztof Ćwiąkała Podgląd treści
powrót