Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 31 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć
w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 lub
w pokoju nr 17, I piętro, tel. 13 46 52 822

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwiania:
Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego sam dokonuje obliczenia należnego podatku.
Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),

2015 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LXII/477/14 z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 2236)
 • Uchwała Nr XXXII/269/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2856)
2016 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr XIV/108/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4239)
 • Uchwała Nr XIV/106/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 4237)
2017 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr XIV/108/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4239)
 • Uchwała Nr XXV/220/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3413)
2018 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr XLIII/363/17 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 3902)
 • Uchwała Nr XXV/220/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3413)
2019 r.
 • Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LIX/492/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4602) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1104) - formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później
 • Uchwała Nr XXV/220/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3413)
2020 r.
 • Rozprządzenie Ministra Finansów z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 • Uchwała Nr XIX/123/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 5387)
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 17, tel. 13 46 52 822

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.
 
Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego
w terminie do 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Podatek jest płatny bez wezwania na rachunek bankowy: Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Uwaga!!! Od 2017r. obowiązują indywidylane konta dla podatników poszczególnych podatków lokalnych.

Przepis obowiązujący od 01.01.2016r. - W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 
Podmiot publikujący
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-25 00:00
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-25 11:40
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2020-12-14 08:40
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2021r. 04:23:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.