Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 31 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć
w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 lub
w pokoju nr 17, I piętro, tel. 13 46 52 822

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwiania:
Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego sam dokonuje obliczenia należnego podatku.
Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),

2013 r.
 • Uchwały Nr XXIII/208/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 1098)
 • Uchwały Nr XXXII/269/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2856)
2014 r.
 • Uchwały Nr XXIII/208/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 1098)
 • Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr LXII/477/14 z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 2236) – druk obowiązujący od dnia 26.08.2014r.
 • Uchwały Nr XXXII/269/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2856)
2015 r.
 • Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr LXII/477/14 z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 2236)
 • Uchwały Nr XXXII/269/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 2856)
2016 r.
 • Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr XIV/108/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 4239)
 • Uchwały Nr XIV/106/15 z dnia 26 listopada 2015r r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 4237)
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 17, tel. 13 46 52 822

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.
 
Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego
w terminie do 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Podatek jest płatny bez wezwania na rachunek bankowy: Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 
Podmiot publikujący
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-25 00:00
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-25 11:40
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2015-12-17 08:28
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 01 października 2023r. 18:23:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.