Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr LIII/414/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/413/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka

Załączniki:

uchwała skarga A.Zajdla.doc Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/412/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/411/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/410/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ocrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniks dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych i ich części

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/409/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/408/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/407/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie uchwalenia "programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pozytku publicznego na rok 2010"

Załączniki:

Projekt_uchwaly_pozytek.doc Plik doc 25.50 KB
program2010.doc Plik doc 85.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/406/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

Załączniki:

gm prog alkoho10r.doc Plik doc 78.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/405/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie zamiany nieruchomości działka nr 1127/2 własność Gminy Miasta Sanoka na działke nr 2534/5 własność Alicji Pietrzkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/404/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciagnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/403/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy

Załączniki:

uchwała dot. Kredytu.doc Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LIII/402/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.12.2009r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Załączniki:

budżet sesja XII.doc Plik doc 124.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/401/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn." Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośodka Sportu i Rekreacji w sanoku

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/400/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. uchylająca uchwałę w sprawie upowaznienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku"

Załączniki:

uchwała uchylana_MOSIR.doc Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/399/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2009 - 2015

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/398/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie przystapienia do zmiany częsci obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Błonie w Sanoku

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/397/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Marty i Krzysztofa Izdebskich

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/ 396 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Leszka Słowińskiego

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/ 395 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie zasad dopłaty do wody i doprowadzonych ściekow dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych

Załączniki:

uchwał dopłaty 2010.doc Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/ 394 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załączniki:

opłata od posiadania psa.doc Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/ 393 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LII/ 392 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

podatek od nieruchomości.doc Plik doc 32.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 391 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-12-29
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 383 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy

Załączniki:

uchwała zaciągnięcie kredytu.doc Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-10-28
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 384 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przbudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku"

Załączniki:

zobowiązanie_MOSIR_uchwała RM.doc Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-10-28
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 385 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki "PARK WODNY w SANOKU" Sp. z o.o.

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-10-28
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 386 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Załączniki:

Uchwała BRAT ALBERT.doc Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-10-28
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 388 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. w sprawie zamiany nieruchomości z Sanocką Spółdzielnią Mieszkaniową w Sanoku

Załączniki:

uchwała zamiana z SSM.doc Plik doc 26.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-10-28
Publikujący -

Uchwała Nr LI/ 387 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Poetyckiej

Załączniki:

Uchwała zmieniająca POETYCKA.doc Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-10-28
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 09:43:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.