Uchwała Nr LXVI/ 531 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.531.14 Plik pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/ 530 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.530.14 Plik pdf 493.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/ 529 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.529.14 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/ 528 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki "Ciarko PBS Bank Sanok" Sp. z o.o.
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.528.14 Plik pdf 857.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/ 527 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. w w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Miasta Sanoka do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.527.14 Plik pdf 1.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/ 526 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.526.14 Plik pdf 11.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXVI/ 525 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6.11.2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXVI.525.14 Plik pdf 5.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-11-12
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 524 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.524.14 Plik pdf 5.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 523 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.524.14 Plik pdf 905.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 522 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso  - Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr XXVI/5574/2014 z dnia 18.11.2014r. stwierdziła nieważność par. 3 ust. 5 i ust.7
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.522.14 Plik pdf 1.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 521 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku "Nad Sanem" będącego własnością Gminy Miasta Sanoka Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające niewazność  Uchwały P-II.4131.2.160.2014
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 520 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z "Boisk Sportowych Miasta Sanoka" Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały  P-II.4131.2.161.2014
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 519 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasta Sanoka - Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze  stwierdzające nieważność  P-II.4131.2.162.2014
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 518 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie uchwalenia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017"
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.518.14 Plik pdf 16.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 517 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015"
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.517.14 Plik pdf 5.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 516 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.516.14 Plik pdf 522.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 515 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.515.14 Plik pdf 3.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 514 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.514.14 Plik pdf 522.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 513 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.513.14 Plik pdf 455.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 512 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.512.14 Plik pdf 537.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 511 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.511.14 Plik pdf 3.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-23
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/ 510 /14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013- 2024
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-22
Publikujący -

Uchwała Nr LXV/509/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka"
 

Załączniki:

Uchwała Nr LXV.509.14 Plik pdf 481.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-22
Publikujący -

Uchwała Nr LXIV/ 508/ 14 Rady MIasta Sanoka z dnia 30.09.2014.r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-10-22
Publikujący -

Uchwała Nr LXIII/507/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:

Uchwala Nr LXIII.507.14 Plik pdf 590.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-09-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXIII/506/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Załączniki:

Uchwala Nr LXIII.506.14 Plik pdf 645.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-09-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXIII/ 505/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzień kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK SP. z o.o.  w Sanoku

Załączniki:

Uchwala Nr LXIII.505.14.pdf Plik pdf 6.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-09-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXIII/ 504/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/234/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zaliczenia niektóych dróg na terenie Miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych

Załączniki:

Uchwala Nr LXIII.504.14 Plik pdf 655.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-09-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXIII/503/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
 
 

Załączniki:

Uchwala Nr LXIII.503.14 Plik pdf 2.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-09-18
Publikujący -

Uchwała Nr LXIII/502/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
 

Załączniki:

Uchwala Nr LXIII.502.14.pdf Plik pdf 573.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2014-09-18
Publikujący -