Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołanie zespołu dot. wyboru ławnikwó

Załączniki:

Uchwała Nr IX.61.15.pdf Plik pdf 38.26 KB
Uchwała Nr IX.61.15.pdf Plik pdf 469.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-07-01
Publikujący Aneta Metyk - Biuro Rady 2015-07-27 10:13
Modyfikacja Aneta Metyk - Biuro Rady 2015-07-27 10:47

Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
 

Załączniki:

Uchwała Nr IX.61.15.pdf Plik pdf 38.26 KB
Uchwała Nr IX.61.15.pdf Plik pdf 469.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący Aneta Metyk - Biuro Rady 2015-06-30 12:14

Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2014
 

Załączniki:

Uchwała Nr IX.60.15.pdf Plik pdf 37.57 KB
Uchwała Nr IX.60.15.pdf Plik pdf 442.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr IX/59/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP pn. "Konarskiego - I  terenu położonego w dzielnicy Zatorze i Posada w Sanoku
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr IX/58/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy Placu Świętego Michała

 

Załączniki:

Uchwała Nr IX.58.15.pdf Plik pdf 41.18 KB
Uchwała Nr IX.58.15.pdf Plik pdf 476.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w poziomie piwnic budynku wielolokalowego przy ul. Daszyńskiego 5

Załączniki:

Uchwała Nr IX.57.15.pdf Plik pdf 41.49 KB
Uchwała Nr IX.57.15.pdf Plik pdf 545.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała nr IX/56/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka nr 15/1 o pow. 0,0299 ha

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała nr IX/55/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka nr 15/2 o pow. 0,0400 ha

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr IX/52/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.06.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 tytuł projektu "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok"
 

Załączniki:

Uchwała Nr IX.52.15.pdf Plik pdf 41.14 KB
Uchwała Nr IX.52.15.pdf Plik pdf 536.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.06.2015r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-06-30
Publikujący -

Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji udostępnionych dla operatorów i przewoźników których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich
 
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze skateparku "Nad Sanem" będącego własnością Gminy Miasta Sanoka
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/46/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z "Boisk Sportowych Miasta Sanoka"
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie  przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "KULTURA i SZTUKA" w rok 2014

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku
 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie przyjęcia Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części  MPZP terenu położonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.  uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości w drodze  bezprzetargowej
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie zamiany nieruchomości
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości (załączniki do Uchwały dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta pokój nr 66 )
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -

Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.zmieniająca uchwałę budżetowa na rok 2015
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2015-05-15
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 04:31:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.