Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XII/74/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 maja 2007 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2010-04-12
Publikujący -
Uchwała Nr XX/143/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego w Sanoku

Załączniki:

uchwaasprzedasowackiego.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XX/142/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej przy u. Mokrej w Sanoku

Załączniki:

uchwaasprzedadlaGierczakw.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XX/141/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunikacji w dzielnicy Posada m. Sanoku o nazwie "WIERZBOWA I"

Załączniki:

uchwaauchylenieWierzbowa.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
 Uchwała Nr XX/140/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szzególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniana i kultury
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XX/139/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia sprtowe
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XX/138/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XX/137/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia  2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007

Załączniki:

uchwaazmianabudetuna2007.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XX/136/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym

Załączniki:

uchwaawsprawiediet.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-27
Publikujący -
Uchwała Nr XIX/135/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika

Załączniki:

uchwaapomnikGorazdowski.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-06
Publikujący -
Uchwała Nr XIX/134/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Miasta Sanoka w drodze darowizny
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-06
Publikujący -
 Uchwała Nr XIX/133/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. w sprawie zadeklarowania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy południowej klasy GP w Sanoku w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka

Załączniki:

uchwaarodkinaobwodnicklasyGB.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-06
Publikujący -
 Uchwała Nr XIX/132/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. zmieniającaUchwałę Nr LXIII/610/06 Rady Miasta Sanoka  dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletnieo planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK Sp. z o.o. w Sanoku
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XIX/131/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopadaa  2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Sanoku

Załączniki:

porczenie.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XIX/130/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu miasta na rok 2007

Załączniki:

budzetprojekt.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XIX/129/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Załączniki:

uchwaaDEMINIMISSanok.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XIX/128/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załączniki:

opataodposiadaniapsaSanok.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XIX/127/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XIX/126/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 listopada  2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

uchwaapodatekodnieruchomoci.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVIII/125/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 listopada   2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

Załączniki:

uchwaaoweksluprojekt.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVIII/124/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych należących do mienia komunalnego Gminy Miasta Sanoka
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XVIII/123/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 listopada  2007 r. w sprawie utowrzenia Straży Miejskiej w Sanoku

Załączniki:

uchwaapowoanieStrayMiejskiej.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVII/122/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w Sanoku przy ul. Łaziennej

Załączniki:

UchwaaSANVITnauzupenienie.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVII/121/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie sprzdaży części nieruchomości w drodze bezprztargowj położonej przy ul. Stankiewicza

Załączniki:

UchwaaIwonaMariuszFEDAK.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XVII/120/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprztargowej położonej przy ul. Młynarskiej

Załączniki:

UCHWAASTUSIK.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XVII/119/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprztargowej na rzcz Stanisława Marczaka

Załączniki:

Uchwaauyt.wieczysteMARCZAK.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
 Uchwała Nr XVII/118/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Królwej Jadwigi

Załączniki:

UchwaaSprzedanarzeczParafii.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVII/117/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Miasta  Sanoka

Załączniki:

uchwaanabycieodPowiatu.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVII/116/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżaiwnie w trybie bezprzetargowym nieruchomości

Załączniki:

UCHWAAELCOMparking.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Uchwała Nr XVII/115/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października  2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Błonie 5
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-12-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Tabeladoplanurozwoju200720092.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAAELCOMparking.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAAPRZYJECIEDAROWIZNY.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAASTUSIK.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAASUEBNOSANTECH.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAAUZYCZENIAPRZYCHODNIAJanaPawaII38.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAAwsprawieokreleniazasadnabywania.doc Plik doc 0.00 KB
UCHWAAzamianaPiechaczek.doc Plik doc 0.00 KB
URMdotacjanaszpital.doc Plik doc 0.00 KB
Uch.NagrodyM..doc Plik doc 0.00 KB
UchwaSPGKzm.um..rtf Plik txt 0.00 KB
UchwaaBUCZEK.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaIwonaMariuszFEDAK.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaJrasziMichalik.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaKielarMariaiAntoni.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaOLEJKOJzefBoena.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaOgrdekordanowski.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaOstrowskiM..doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaPawilonHandlowyul.Rzemiel..doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaRegulaminwynagradzanianauczycielina2007r..doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaRzeszowskiZakadEnergetyczny.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaSANVITnauzupenienie.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaSprzedanarzeczParafii.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaWilcza.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaZabotce.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaZmianaOkoowiczwkaSieradzka..doc Plik doc 0.00 KB
Uchwaadot.zasadudzielaniadotacjiSanok.doc Plik doc 0.00 KB
Uchwaapowoujcakomisjkomunalizacyjn.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaasprzedanarzeczOzubkoDbiskiiMenio.doc Plik doc 0.00 KB
Uchwaauyt.wieczysteMARCZAK.doc Plik doc 0.00 KB
UchwaaykaJaninaiTadeusz.doc Plik doc 0.00 KB
WsprawienadaniaimieniaSzkolePodstawowejnr2wSanokuprzyul.doc Plik doc 0.00 KB
budet.doc Plik doc 0.00 KB
budzetprojekt.doc Plik doc 0.00 KB
gmimnyprogramalkohol07.doc Plik doc 0.00 KB
opataodposiadaniapsaSanok.doc Plik doc 0.00 KB
porczenie.doc Plik doc 0.00 KB
proceduradoprojektu.doc Plik doc 0.00 KB
uch.r.trans2008Sanok.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaDEMINIMISSanok.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaDrohobycz.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaNagrodaMiastaSanokawdziedzinieartystycznej.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaNagrodaMiastaSanokawdziedziniesportu.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaORGANIZACJE.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaProgramgospod.mieszk.zasobemgminySanok.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaRadaSpoecznazozu.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaSM.AUTOSAN.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaSanokbonifikatypzysprzedazymieszka.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaStojaowskiego.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaZOZ.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaa_finansowaSanokawplna1.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaabsolutoium2007.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaalkoholowa.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaabudetowamiastaSanokana2007r..doc Plik doc 0.00 KB
uchwaadot.uchylenieuchwaySanok.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaadotacjadlaTS.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaadzierawaB.Kielara.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaadzierawaB.wiMarusia.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaadzierawadlaK.Mazur.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaadzierawadlaP.AlinyOwsiany.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaherbdlaKlubuHokejowego.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaherbdlaKomendyPolicji.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaherbdlaStrayPoarnej.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaakomisjastatutowa.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaakredytPark.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaakredytTermomodernizacja.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaakredytnaRynek.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaks.Gorazdowski.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaanabycieodPowiatu.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaanadanienazwyulicyks.Szypuy.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaobwodydogosowaniaSanok.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaoweksluprojekt.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaplanrozowjuSPGK.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaapodatekodnieruchomoci.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaapodwykaopatm..rtf Plik txt 0.00 KB
uchwaapomnikGorazdowski.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaporozumieniemidzygminne.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaapowoanieStrayMiejskiej.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaapoyczkatermoderizacja.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaarodkinaobwodnicklasyGB.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaasprzedabezprzetarguAutosan.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaasprzedadlaGierczakw.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaasprzedadlap.Kawy.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaasprzedaprzyul.Rataja.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaasprzedasowackiego.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaastypendiasportowe.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaasuebno.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaatransport2008Sanok.xls Plik xls 0.00 KB
uchwaauchylenieWierzbowa.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaupowanieniedlaPrzewodniczacego.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaausugiopiekucze.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaauyczenieherbu.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaaweksel.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaawekselinblanco.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaawekselpark.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaawieczysteuytkowaniedlaSSM.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaawikaa.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaawsprawiediet.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaawyraeniezgodynanabycienieruchomoci.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaazacigniciekredytu.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaazasadywynajmowanialokaliSanok.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaazespoawnikac.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaazmianabudetuna2007.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaazmianyKomisji.doc Plik doc 0.00 KB
uchwaazmianyumowySPGK.rtf Plik txt 0.00 KB
uchwaplanpracykomisjirewizyjnej.doc Plik doc 0.00 KB
wsprawierodkwnaboiskawSPnr4.doc Plik doc 0.00 KB
zabezpieczenieweksla.doc Plik doc 0.00 KB
zacznikdoUchwaybudetowejm.Sanoka.xls Plik xls 0.00 KB
zacznikdouchway2007.doc Plik doc 0.00 KB
zacznikdouchwaydot.wynagradzanianauczycielinarok2007.doc Plik doc 0.00 KB
zaczniknr1douchwayozasadachudzielaniadotacji.doc Plik doc 0.00 KB
zaczniknr2douchayozasadachudzielaniadotacji.doc Plik doc 0.00 KB
zmianabudetu.doc Plik doc 0.00 KB
zmianabudetu2007.doc Plik doc 0.00 KB
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 10:50:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.