BIURO PRAWNE
e- mail: bp@um.sanok.pl
 
Do zadań Biura Prawnego (BP) należy wykonywanie obsługi prawnej i doradztwo na rzecz Burmistrza i Urzędu, a także Przewodniczącego Rady, Rady i jej Komisji, w szczególności:
 1. Opiniowanie pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym projektów uchwał i zarządzeń.
 2. Zastępstwo procesowe Miasta i Urzędu przed sądami powszechnymi, NSA oraz innymi organami orzekającymi.
 3. Opiniowanie pod względem merytorycznym i prawnym projektów umów i porozumień.
 4. Wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.
 5. Współpraca w zakresie prawnym w przygotowywaniu i organizacji postępowań
  o udzielenie zamówienia oraz opiniowanie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 6. Udział w komisjach przetargowych.
 7. Bieżące wykonywanie  rejestru prowadzonych spraw sądowych.
 8. Bieżąca analiza uchwał i zarządzeń w zakresie sporządzania tekstu jednolitego.
 9. Wydawanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji Rady oraz uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady w uzasadnionych przypadkach.
 10. Prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  w szczególności z Urzędem Stanu Cywilnego oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich, postępowań spadkowych w przypadkach ustawowego dziedziczenia mienia przez Gminę Miasta Sanoka.
PRACOWNICY BIURA
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Radca Prawny Alicja Filip 134652825 52
Kancelaria Prawna Markowicz Bartosz 134652824 52
Wilusz Grzegorz 134652824 52
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-03-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-14 15:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-08-24 13:28