BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e- mail: bzp@um.sanok.pl
 
Do zadań Biura Zamówień Publicznych (BZP) należą sprawy związane z zamówieniami publicznymi na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności:
 1. Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi Burmistrza Miasta Sanoka.
 2. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta w zakresie:
 1. organizacji udzielania zamówień publicznych,
 2. powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Sporządzania zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu według rodzaju zamówienia celem przekazywania do publikacji zgodnie  wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Prowadzenia rejestrów zamówień publicznych.
 3. Sporządzania sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.
 4. Przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 Euro, a w szczególności sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikowanie ogłoszeń, sporządzanie umów, prowadzenie dokumentacji postępowań, badanie ofert.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszeniem skarg.
PRACOWNICY BIURA
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych Adam Kasprzak 134652864 15
Katarzyna
Ordon-Harłacz
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłPrzemysław Gaworecki - Redakcja BIP2019-03-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-14 15:15
Modyfikacja Przemysław Gaworecki - Redakcja BIP 2020-07-02 09:22