Stypendium Naukowe Burmistrza Miasta Sanoka
 
W roku 2022 po raz trzeci w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” – uczniowie sanockich szkół podstawowych będą mogli ubiegać się o stypendium naukowe Burmistrza Miasta Sanoka. Stypendium udzielane będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
1) na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą:
- 5.40 w klasach IV-VI
- 5.30 w klasach VII-VIII, lub
2) z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen wynoszącą 4,75.

O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w nauce” starać się mogą uczniowie klas IV-VIII, którzy zdobyli tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, oraz uczniowie klas I-III, którzy zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka, składać można w Urzędzie Miasta Sanoka w terminie do 31 lipca 2022 r.

W załącznikach zamieszczono wzór wniosku stypendialnego oraz uchwały Rady Miasta Sanoka w przedmiotowej sprawie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłJoanna Fuksa - Zastępca Naczelnika2021-06-16
Publikujący Katarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna 2021-06-16 08:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-24 11:25