Uchwała Nr XXXV/ 268 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załączniki:

opłata od posiadania psa.doc Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 269 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 270 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych w Sanoku 

Załączniki:

uchwała cennik groby.doc Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 271 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku na lata 2009 -2012 pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej  w aglomeracji  Sanok

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 272 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 273 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 274 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży częśći nieruchomośći w drodze bezprzetargowej

Załączniki:

Uchwała Żyłki.doc Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 275 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akcpetacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

Załączniki:

uchwała pracownicy MOPS.doc Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 276 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli prowadzonych przez miasto Sanok i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych  kategorii zaszeregowania

Załączniki:

uchwała w sprawie szkół.doc Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 277 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku oraz akcpetacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

Załączniki:

uchwała dla MOSIR.doc Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 278 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uworzenia i przystąpienia do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV/ 279 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Sanoka spółki prawa handlowego w celu przygotowania oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. Park Wodny w Sanoku"

Załączniki:

uchwała park wodny.doc Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXV / 280 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stalych Rady Miasta

Załączniki:

uchwała zmiany Komisji.doc Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwala Nr XXXV/ 281 /08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka

Załączniki:

uchwała skarga.doc Plik doc 22.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwala Nr XXXVI/ 282 /08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22  grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Załączniki:

budżet XII 2008.doc Plik doc 223.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwala Nr XXXVI/ 283 /08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22  grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpiecznie prawidłowej realizacji umowy

Załączniki:

uchwała Park.doc Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwala Nr XXXVI/ 284 /08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22  grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpiecznie prawidłowej realizacji umowy

 

Załączniki:

weksel Rynek.doc Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwala Nr XXXVI/ 285 /08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22  grudnia 2008 r. w sprawie zbycia garaży wybydowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwala Nr XXXVI/ 286 /08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22  grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Załączniki:

UCHWAŁA WIELOBÓB.doc Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 287 / 08 Rady Miasta Sanoak z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie sprzedaży częsci nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 288 / 08 Rady Miasta Sanoak z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie zamiany nieruchomości

Załączniki:

UCHWAŁA zamiana Kosturski.doc Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 289 / 08 Rady Miasta Sanoak z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie zamiany nieruchomości

Załączniki:

Uchwała zamiany ŁYKO.doc Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 290 / 08 Rady Miasta Sanoak z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP LIPIŃSKIEGO - III

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 291/ 08 Rady Miasta Sanoak z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP WIERCHY

 

Załączniki:

Uchwała przystąpienie-WIERCHY.doc Plik doc 72.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 291/ 08 Rady Miasta Sanoak z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie przystąpienia do zmiany częsci obowiazującego MPZP trenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie Gieli - I

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI / 293 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych  w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI/ 294 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2009"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVI/ 295 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcie "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sanoka na lata 2009 - 2015"

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-14
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/ 253 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wyboru obserwatorów do Związku Miast Polskich

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-07
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIII/ 254 / 08 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Załączniki:

2008.doc Plik doc 166.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłAneta Metyk - Biuro Rady2009-01-07
Publikujący -