Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t.Dz. U. z 2021r. poz.75 z późń. zm.) przewiduje wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:
•    w żłobku;
•    w klubie dziecięcym;
•    przez dziennego opiekuna;
•    przez nianię.
Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
•    gminy – żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
•    osoby fizyczne;
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy  z dnia 6 mrca 2018r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY MIASTA SANOKA prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (j.t.Dz. U. z 2021r. poz.75 z późń. zm.) przewiduje wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:
•    w żłobku;
•    w klubie dziecięcym;
•    przez dziennego opiekuna;
•    przez nianię.
Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
•    gminy – żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
•    osoby fizyczne;
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy  z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY MIASTA SANOKA prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.


Procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Sanoka

 1.    W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 21, I piętro.
 2.    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 a)    w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu;
 b)    oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
 c)    oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
 d)    w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3.    Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:
 a)    dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
 b)    w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 c)    dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.
 4.    Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Sanoka dokonają wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 5.    Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobków lub klubu dziecięcego, Burmistrz Miasta Sanoka wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 6.    Burmistrz Miasta Sanoka odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
 a)    podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 b)    wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Zmiany w rejestrze żłobków lub klubów dziecięcych

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Burmistrza Miasta Sanoka o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistniałych zmian.

Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1.    złożenia  przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2.    nieusunięcie przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3.    przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
   
Opłaty wymagane przy wpisie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

1.    Za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Sanoka, podmiot powinien dokonać opłatę w wysokości 200 zł. określoną uchwałą Nr XII/103/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestracji żłobków i klubów dziecięcych.


    Opłatę należy wpłacić na konto:
Nr konta:  74 12401792 1111 0011 0319 62032.    Przy dokonaniu zmiany w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru nie pobiera się opłat.
   

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2012-01-27
Publikujący Elżbieta Futyma - WSO 2012-01-27 09:18
Modyfikacja Elżbieta Futyma - WSO 2022-02-03 12:47
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2024r. 12:06:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.