XML
Ogłoszenie konsultacji

Burmistrz Miasta Sanoka
zgodnie z Uchwałą Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka
ogłasza
przeprowadzenie konsultacji projektu


„Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku  publicznego na rok 2015”1.  Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się od dnia 19 września 2014r. do dnia 26 września 2014r.
2. Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku pok. nr 21, I piętro, bądź pobrać go ze strony www.sanok.pl  lub  www.um-sanok.e-zet.pl  

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2014-09-19
Publikujący -