XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie na Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
Znak sprawy: WRI.7011.11.2019                                                                                                                                 Sanok, 23.09.2020r.
Ogloszenie o zamówieniu


Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka, 38-500 Sanok ul. Rynek 1

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 ul. Rymanowska w miejscowości Sanok”.
 2. Termin realizacji zamówienia: Etap I – 30 dni od dnia zawarcia umowy, etap II - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, etap III – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, etap IV - 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Sanoka, 38-500 Sanok ul. Rynek 1,
  do dnia 30.09.2020 r. godz. 10:00
 4. Warunki płatności: 30 dni
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Bochnia tel. 13 46 52 833, Karol Piszyk 13 46 52 887
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę w języku polskim należy złożyć w formie pisemnej
 7. Kryteria wyboru oferty: a) cena 100% b) inne (wymienić) …………………………………

Załączniki:
 1. Zaproszenie
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Oświadczenie,
 4. Wzór umowy,
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 6. Poradnik
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2020-09-23
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - UM Sanok 2020-09-23 14:26
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - UM Sanok 2020-09-23 14:29
Dodano do archiwum Katarzyna Ordon-Harłacz - UM Sanok 2020-10-23 14:26