XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka
BZP.271.10.2020                                                                                         Sanok, 17.09.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Miasta Sanoka, dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka, informuje, że:
  1. Wybrano ofertę, wykonawcy: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Departament Sektora Publicznego, Biuro w Rzeszowie Al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki Zamawiającego określone w SIWZ
i uzyskała największą ilość punktów w ocenianych kryteriach.
  1. Złożonym w postępowaniu ofertom przyznano następujące ilości punktów:
 
Lp Nazwa Oferenta Koszty bankowe Odsetki od środków na rachunkach bankowych Koszt kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym
Brak prowizji
z tytułu udzielenia kredytu i od kwoty niewykorzystanego limitu kredytu
Punktacja ogółem
1. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Departament Sektora Publicznego
Biuro w Rzeszowie
Al. Ł. Cieplińskiego 1
35-959 Rzeszów
60, 00 20, 00 9, 15 5, 00 94, 15
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53 B
35-326 Rzeszów
43, 80 0, 00 15, 00 0, 00. 58, 80
 
 
  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty
  3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2020 r. Plik pdf 198.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2020-09-17
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-09-17 13:25
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-09-17 13:25
Dodano do archiwum Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-10-23 13:25