XML
Opłata od posiadania psów
Opłata od posiadania psów
 
Wymagane dokumenty:
Informacja o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 lub w pokoju nr 24a I piętro.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
W terminie 7 dni od dnia złożenia informacji Referat Podatkowy dokonuje zmian w ewidencji.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 24a, tel. 13 46 52 821, 13 46 52 865

Informacje dodatkowe:
W przypadku wejścia w posiadanie psa w II półroczu, opłatę pobiera się w połowie określonej stawki. Opłata od posiadania psów płatna bez wezwania w terminie do 31 marca lub w ciągu 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego u inkasentów tej opłaty lub na rachunek: Urząd Miasta Sanok, ul. Rynek 1
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001
Niezapłacona w terminie opłata zostaje określona w drodze decyzji i podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.),
 
2015r., 2016r., 2017r., 2018r., 2019r.
- Uchwała Nr XXXII/271/12 z dnia 13 listopada 2012 r. Rady Miasta Sanoka w sprawie opłaty od  posiadania psa

2020 r. - opłata od posiadania psów  została zlikwidowana
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2015-11-27
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2015-11-27 10:41
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2020-05-07 11:32